Ny WHO-rapport om trender i tobaksbruk mellan 2000-2025

19 november 2021
 / 
Ny WHO-rapport om trender i tobaksbruk mellan 2000-2025

För fjärde gången har WHO publicerat en rapport om trender i det globala tobaksbruket. WHO:s plan för att förebygga icke-smittsamma sjukdomar inkluderar ett mål om att minska den globala förekomsten av tobaksbruk med 30 procent från år 2010 till 2025. Den nya rapporten visar att 60 länder runtom i världen är på god väg att nå detta mål.

WHO:s nya global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2025 är den fjärde rapporten i en serie som använder data från medlemsländer för att övervaka tobaksbrukets utveckling i världen. Föregående rapporter publicerades 2015, 2018 och 2019, och samtliga rapporter analyserar tobaksbruket under tidsperioden 2000-2025 med hjälp av den senaste tillgängliga statistiken. Den nya rapporten är baserad på data från 165 länder som har genomfört flera undersökningar av tobaksbruket bland befolkningen (i åldern 15 år och äldre), varav någon av dessa undersökningar genomfördes nyligen. Dessa 165 länder representerar 85 procent av WHO:s medlemsländer och 97 procent av världens befolkning.

Enligt nuvarande trend är 60 länder på god väg att uppnå en relativ minskning i tobaksbruket på minst 30 procent till år 2025, förutsatt att de fortsätter med implementeringen av tobakskontrollåtgärder i nuvarande takt eller snabbare. Sverige är ett av dessa länder. Tobaksbruket är på nedgång i ytterligare 90 länder men kommer sannolikt inte minska med 30 procent till år 2025 – om inte insatserna accelereras. I nio länder är tobaksbruket relativt konstant över tid, och i sex länder ökar tobaksbruket.

Sammantaget visar rapporten att världens befolkning kommer vara 1,7 procent ifrån att nå det globala målet om minskat tobaksbruk till år 2025 (18,7 %) i absoluta termer. Istället för en 30 procentig relativ minskning beräknas tobaksbruket minska med 23,6 procent baserat på nuvarande insatser.

Trender i det globala tobaksbruket

År 2000 var ungefär en tredjedel (32,7 %) av världens befolkning, i åldern 15 år och äldre, nuvarande användare av någon form av tobak (cigaretter, snus eller annan rökfri tobak – exklusive e-cigaretter och andra nya tobaks- och nikotinprodukter). Till år 2020 minskade den andelen till mindre än en fjärdedel (22,3 %). Utifrån antagandet att befintliga tobakskontrollåtgärder upprätthålls beräknas tobaksbruket ha minskat till ungefär en femtedel (20,4 %) till år 2025.

Det absoluta antalet tobaksbrukare har minskat från 1,37 miljarder år 2000 till 1,3 miljarder år 2020. Siffran beräknas minska till 1,27 miljarder till år 2025.

Skillnader mellan könen

Det finns markanta skillnader i andelen tobaksbrukare bland män och kvinnor, där en betydligt större andel män än kvinnor använder tobak. 36,7 procent av männen är nuvarande tobaksanvändare år 2020, jämfört med 7,8 procent bland kvinnor. Rapportens analys indikerar att det globala målet om minskat tobaksbruk inte kommer nås bland män, men sannolikt bland kvinnor. Den relativa minskningen beräknas bli 19 procent bland män och 40,8 procent bland kvinnor.

Tobaksbruk bland unga

År 2020 var 20,8 procent av unga i 15-24 års ålder tobaksbrukare. Motsvarande siffra 2020 var 14,2 procent och den beräknas minska till 13 procent till år 2025. 

Skillnader mellan regioner

Förekomsten av tobaksbruk minskar, i genomsnitt, i alla WHO-regioner. Den snabbaste minskningen sker i den amerikanska regionen (Nord- och Sydamerika), där en genomsnittlig minskning på 33 procent väntas ske mellan 2010 (21 %) och 2025 (14 %). Den afrikanska och sydöstasiatiska regionen är båda också på god väg att nå målet genom en generell minskning på nästan 32 procent.

Både den europeiska och Mellanöstern-regionen upplever en relativt långsam minskning i jämförelse med den genomsnittliga globala takten på 24 procent. I nuvarande takt beräknas Europa nå en 19 procentig och Mellanöstern en 22 procentig relativ minskning mellan 2010 och 2025. Den långsammaste minskningen av alla regioner sker i den västra Stillahavsregionen, där en genomsnittlig relativ minskning på åtta procent väntas under samma period.

Den sydöstasiatiska regionen beräknas ha den största andelen tobaksbrukare jämfört med övriga regioner under hela tidsperioden, på ungefär 50 procent år 2000, 29 procent år 2020 och uppskattas nå 26 procent år 2025. Den lägsta andelen tobaksbrukare under hela tidsperioden finns i den afrikanska regionen, där motsvarande siffror är 18 procent 2000, tio procent 2020 och nio procent 2025.

Vill du stödja vårt arbete för att minska tobaksbruket i Sverige? Se hur du kan bidra här.