Ny WHO-rapport: Tobakskontroll för barns hälsa och utveckling

Tobak utgör ett hot mot barns överlevnad, hälsa och utveckling. Det är utgångspunkten för Värlshälsoorganisationens (WHO) nya rapport, Tobacco Control To Improve Child Health And Development, som uppmärksammar betydelsen av tobakskontrollåtgärder för att skydda barn och unga från tobakens många negativa effekter.

Barn som utsätts för tobaksrök löper ökad risk för flertalet sjukdomar och för att själva börja använda tobak. WHO:s nya rapport syftar till att öka medvetenheten bland beslutsfattare, och personer som arbetar med barn, om vikten av tobakskontroll och prevention för att främja barns hälsa och utveckling. Exempelvis uppmärksammas rökfria miljöer, förbud mot tobaksreklam och höjda skatter på tobak, som viktiga åtgärder för bekämpa de skadliga effekterna av tobaksbruk och passiv rökning.

Rapporten beskriver den starka skyddande effekten av tobakspreventiva insatser – som möjliggör för barn och unga att växa upp utan skadlig exponering för tobak. Exempel på allvarliga hälsorisker som tobak innebär för barn och unga:

  • Passiv rökning orsakar omkring 1,2 miljoner dödsfall i världen varje år, varav 65 000 av dessa är dödsfall bland barn och ungdomar under 15 år – som hade kunnat förebyggas.
  • Rökning, och även passiv rökning, under graviditeten ökar risken för tidig födsel, dödfödsel, fosterskador, medfödda missbildningar och plötslig spädbarnsdöd. Även användning av rökfri tobak under graviditeten ökar risken för flera av dessa komplikationer.
  • Barn som växer upp med tobaksbrukande föräldrar eller andra vuxna löper nästan 70 procent större risk att själva börja använda tobak, vilket innebär en lång rad hälsorisker genom livet.

Vill du stödja vårt arbete med att skydda barn och unga från tobak? Klicka här.

Ta del av rapporten här.