Nya tobaksprodukter försämrar rökavvänjningens positiva effekter på psykisk hälsa

11 november 2021
 / 
Nya tobaksprodukter försämrar rökavvänjningens positiva effekter på psykisk hälsa

Att sluta röka leder till minskad risk för psykisk ohälsa och depression. En ny studie från Korea visar att dessa positiva effekter riskerar att gå förlorade hos före detta rökare som använder e-cigaretter eller upphettade tobaksprodukter.

Rökningens effekter på det psykiska måendet är väl dokumenterade, och flertalet studier visar att rökavvänjning har en positiv inverkan på den psykiska hälsan. En ny studie, som har publicerats i International Journal of Mental Health and Addiction, har undersökt samband mellan depression, rökavvänjning och användning av e-cigaretter samt upphettade tobaksprodukter bland vuxna koreaner.

Studieresultatet visar att det finns ett samband mellan rökavvänjning och minskad förekomst av depression bland personer som har slutat röka (före detta rökare). Förekomsten av depression var dock högre bland före detta rökare som någon gång hade använt e-cigaretter eller upphettade tobaksprodukter, jämfört med före detta rökare som inte hade använt någon av dessa produkter. Resultatet visar samma mönster bland före detta rökare som är nuvarande användare av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter.

Slutsatsen av studien är att rökavvänjning generellt är förknippat med minskad depression, men att användning av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter – oavsett tidpunkt – riskerar att försämra rökavvänjningens positiva effekt på den psykiska hälsan.

Vill du stödja vårt arbete för ungas fysiska och psykiska hälsa? Se vad du kan göra här.