Nyhetsmorgon: Stor ökning av psykiska besvär hos barn

17 maj 2023
 / 
Nyhetsmorgon: Stor ökning av psykiska besvär hos barn

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Skolbarns hälsovanor” visar att unga mår allt sämre psykiskt och upplever ökad skolstress samt minskad trivsel i skolan. Samtidigt ökar användningen av snus, särskilt bland 15-åriga tjejer. Vår generalsekreterare Helen Stjerna intervjuades i Nyhetsmorgon angående orsakerna till denna utveckling och vilka åtgärder som krävs för att stoppa den.

I Folkhälsomyndighetens nya undersökning rapporterar allt fler elever att de upplever symtom på psykisk ohälsa, ökad skolstress och minskad trivsel i skolan. Undersökningen visar också på en stor ökning i andelen elever som snusar, framför allt bland 15-åriga tjejer där andelen har ökat från sju procent åren 2017/2018 till 27 procent åren 2021/2022.

I en intervju i TV4:s Nyhetsmorgon förklarar Helen Stjerna att det ökande snusandet beror på tobaksindustrins aggressiva marknadsföring, där nya nikotinprodukter framställs som mindre farliga och har lockande smaktillsatser. Industrin har dessutom lyckats skapa en olycklig föreställning om att tobaksbruk kan lindra psykisk ohälsa och minska stress samt öka välbefinnandet.

I A Non Smoking Generations senaste Novusundersökningar uppger en stor andel unga att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att testa tobak, samtidigt som få känner till att nikotin faktiskt ökar risken för psykisk ohälsa och besvär kopplat till exempelvis sömn, uppmärksamhet samt inlärning.

För att stoppa denna utveckling och förebygga psykisk ohälsa bland unga uppmärksammar Helen behovet av en lag om tobaksfri skoltid. Alla våra nordiska grannländer har redan infört en sådan lag och det är dags att även Sverige ansluter sig till den skaran. Om alla tobaksprodukter (inklusive vitt snus och e-cigaretter) förbjuds i skolan minskar risken att unga utsätts för grupptryck kring tobak och lockas att testa.

Vill du också se en lag som skyddar unga mot tobak i skolan? Skriv under vår namninsamling här.