Nytt faktamaterial: 5 saker som vuxna behöver veta om e-cigaretter

11 maj 2020
 / 
Nytt faktamaterial: 5 saker som vuxna behöver veta om e-cigaretter

A Non Smoking Generation har tagit fram det nya faktamaterialet 5 saker som vuxna behöver veta om e-cigaretter (ny version från 2024) – för att hemmet, skolan och samhället ska stödja barn och unga till att förbli tobaksfria.

E-cigaretter blir alltmer populära globalt och i Sverige, men ännu finns stora kunskapsluckor och många frågetecken kring produkten. Dessutom sprids motsägelsefull information om e-cigaretter i media, olika digitala kanaler och inte minst via företagens marknadsföring. För att reda ut förvirringen kring e-cigaretter har vi, med inspiration från ett material av organisationen The Truth Initiative, tagit fram ett faktamaterial som innehåller fem viktiga fakta om produkten. Syftet är att stödja vuxna att skapa miljöer som genom barns och ungas uppväxt stödjer dem till att själva välja tobaksfria liv.

Exempel på frågor som besvaras i materialet:  

  • Är e-cigaretter skadliga för hälsan?
  • Finns det några risker med nikotinfria e-cigaretter?
  • Kan e-cigaretter hjälpa rökare att sluta?
  • Hur borde e-cigaretter regleras?
  • Vad kan jag som vuxen i barns närhet göra för att hindra barn och unga från att använda e-cigaretter?

Materialet är uppdelat i fem sektioner som redogör för varje fakta mer ingående:

  1. E-cigaretter är ett paraply-begrepp
  2. E-cigaretter orsakar allvarliga hälsorisker
  3. E-cigaretter är ingen effektiv metod för rökavvänjning
  4. E-cigaretter måste regleras likt övriga tobaksprodukter
  5. E-cigaretter medför omfattande hållbarhetsproblem

Ta del av de fem saker som du behöver veta om e-cigaretter här.