Nytt forskningsprojekt om vitt snus och munhälsa

26 maj 2023
 / 
Nytt forskningsprojekt om vitt snus och munhälsa

De senaste åren har användningen av vitt snus ökat markant, framför allt bland ungdomar. Ännu finns dock inga studier som klargör hur produkten påverkar munhälsan. Därför inleder nu Folktandvården Stockholm ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om potentiella risker och behandlingsmetoder.

Folktandvårdens nya forskningsprojekt ska undersöka hur användning av vitt snus påverkar munhälsan, i syfte att bidra till ökad kunskap om möjliga risker, behandlingsmetoder och förebyggande tandvård. Förhoppningen är också att den nya kunskapen i förlängningen kan hjälpa användare av vitt snus, såsom ungdomar, att fatta informerade beslut.

– Våra patienter använder produkterna, men det finns inga studier på om det vita snuset kan ge upphov till skador i munnen, och vilka det i så fall är. Det måste vi ta reda på för att kunna ge våra patienter ett så bra omhändertagande som möjligt, säger Lars Fredriksson, projektansvarig Folktandvården Stockholm, i ett pressmeddelande.

Nio kliniker deltar i projektet och samlar just nu in data från patienter som stämmer in på studiens kriterier. Deltagarna är uppdelade i tre grupper, varav en grupp som använder vitt snus regelbundet, en grupp som använder traditionellt snus regelbundet, och en grupp som inte snusar alls. Samtliga deltagare undersöks av specialutbildade tandläkare som bedömer en lång rad skador och problem med tänder, tandkött och munslemhinna. Efter datainsamlingen kommer de olika gruppernas resultat att jämföras för att upptäcka potentiella skillnader.

Tidigare studier visar att det traditionella bruna snuset ökar risken för inflammation i tandköttet, tillbakadraget tandkött, och godartade förändringar på munslemhinnan.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.