Nytt förslag i Storbritannien: ”Smoking kills” på varje cigarett

21 oktober 2021
 / 
Nytt förslag i Storbritannien: ”Smoking kills” på varje cigarett

Riksdagsledamöter i Storbritannien har föreslagit en rad starka åtgärder för att minska rökningen. Förslagen innefattar att en hälsovarning ska tryckas på varje enskild cigarett, att den legala åldern för att köpa cigaretter ska höjas från 18 till 21, och att e-cigarettföretag ska hindras från att locka ungdomar genom söta smaktillsatser samt gratisprover. Det rapporterar The Guardian.

Riksdagsledamöter i Storbritannien har skickat in tillägg till ett lagförslag gällande hälsa och vård som kan leda till att grafiska hälsovarningar på cigaretter blir obligatoriska. Enskilda cigaretter skulle kunna ha tryck med ”rökning dödar” eller ”rökning orsakar cancer” för att uppmuntra fler rökare att sluta. Riksdagsledamoten Mary Kelly Foy, som ligger bakom förslagen, menar att det krävs tuffa åtgärder för att regeringen ska kunna nå målet om ett rökfritt England – där enbart fem procent av befolkningen röker – till år 2030.

Foy vill även att tobaksföretag ska tvingas inkludera hälsoinformation inuti cigarettpaketen, samt att regeringen ska införa en avgift på tobaksföretagens vinster – som kan användas för att finansiera tobaksförebyggande aktiviteter.

Tilläggen stödjer dessutom:

  • En höjning av den legala åldern för att köpa cigaretter från 18 till 21 år.
  • Åtgärder för att hindra e-cigarettföretag från att använda strategier för att locka ungdomar, såsom söta smaktillsatser och tecknade figurer.
  • Förbud mot att dela ut e-cigaretter som gratisprover, vilket vissa företag har gjort.

Cancer Research UK och the Royal College of Physicians, som representerar läkare, stödjer de nya förslagen.

Andelen vuxna rökare i Storbritannien har minskat under de senaste åren och är nu nere på rekordlåga 14,1 procent, som ett resultat av ökade restriktioner kring marknadsföring av cigaretter samt informationskampanjer om rökningens skadlighet.

Vill du se starkare tobakslagar även i Sverige? Stöd vårt arbete här.