Nytt informationsblad om nikotin: Frågor och svar om tobaksindustrins nya produkter

21 mars 2022
 / 
Nytt informationsblad om nikotin: Frågor och svar om tobaksindustrins nya produkter

Är tobaksfria nikotinprodukter mindre farliga? De kan väl hjälpa rökare att sluta? A Non Smoking Generation har tagit fram ett nytt informationsblad för att besvara vanliga frågor och missuppfattningar om nikotinprodukter samt dess hälsoeffekter, och för att syna tobaksindustrins vilseledande marknadsföring för att fånga fler – framför allt unga – konsumenter i beroende.

De senaste åren har tobaksindustrin lanserat en lång rad nya produkter och varumärken som har blivit allt mer normaliserade samt populära bland ungdomar. Snusandet bland unga har nästintill fördubblats det senaste decenniet, och bruket av nya nikotinprodukter såsom e-cigaretter och vi snus har ökat drastiskt. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) nationella skolundersökning 2021 har 35 procent av gymnasieeleverna använt e-cigaretter och 34 procent har använt vitt snus. Undersökningen visar också att en stor del av eleverna som har testat vi snus aldrig hade använt tobak tidigare.

E-cigaretter och vitt snus marknadsförs ofta som ”tobaksfria” – trots att de innehåller höga doser nikotin som framställs av tobak – och likt traditionellt snus marknadsförs de ofta som bättre alternativ till cigaretter samt effektiva hjälpmedel för att sluta röka.

Men vad säger egentligen forskningen om dessa produkter och nikotinets påverkan på hälsan?

Det redogör vi för i ett nytt informationsblad med frågor och svar om tobaksindustrins nya produkter.