För och tillsammans med unga

Delaktighet är viktigt. När vi jobbar tillsammans med de unga är då vi når ut bäst och engagerar mest.

Gårdagens nämndmöte på Södermalm i Stockholm var ett tydligt exempel. Våra inspiratörer Elizabeth och Carl-Oscar tillsammans med ungdomar från Katarina Norra gav sin syn på vad som är viktigt i det drogförebyggande arbetet under ett nämndmöte. Politikerna fick en direkt inblick i hur ungdomar ser på frågan.

Påverkansarbete när det är som bäst!