Ok med kontrollköp

Till vår stora glädje så återkom utredningsgruppen för provköp med ett positivt utlåtande. Det är okej för kommuner och andra tillsynsmyndigheter att åter igen genomföra kontrollköp. Det innebär att kommuner och andra tillsynsmyndigheter kan kontroller om butikerna håller åldersgränsen för tobak, alkohol och receptfria läkemedel. Vi vet att kontrollköp ger effekt på andelen unga som får tag på tobak så nu hoppas vi på att samtliga kommuner i Sverige sätter igång med kontrollköp med målet att inga unga ska kunna köpa tobak själva.

Begränsad tillgänglighet minskar antalet tobaksdebuter.