”Ökad kunskap ska få unga att välja bort tobak”

De flesta känner till att tobak är dåligt för hälsan, men färre känner till tobaksindustrins negativa miljöpåverkan och att nikotinet i ”tobaksfritt” vitt snus framställs av tobak. Efter att vår föreläsningsturné besökte Halland under vecka 40 är det både fler skolungdomar och vuxna bland allmänheten som har fått denna kunskap.

”Unga har rätt till ett tobaksfritt liv”. Det rapporterade Norra Halland i samband med en föreläsning på Drottning Blankas gymnasium i Kungsbacka.

Tobaksindustrin marknadsför nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” – trots att nikotinet utvinns ur tobaksplantor – och tar hjälp av influencers för att göra reklam riktat till ungdomar i sociala medier. En Novusundersökning visar att denna reklam når ut till unga och att bara sex procent av unga vet att nikotinet framställs av tobak, samt att tobak odlas med barnarbete och miljöproblem som följd.

– Det handlar också om klimatet, planeten och att det skadar andras hälsa, framför allt barn. Vi vill inte lägga skulden på tobaksbrukaren utan på tobaksindustrin. Unga har rätt att få denna kunskap och rätt till ett tobaksfritt liv, säger Shannelle Sahlin, föreläsare A Non Smoking Generation.

”Ökad kunskap ska få unga att välja bort tobak”. Det rapporterade Hallandsposten om vår föreläsning efter ett besök på Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Här intervjuades gymnasieeleverna Viggo Petersson och Emir Kandzic som fick delge sina tankar om föreläsningen.

– Vi har gått igenom mycket av det som de tog upp i skolan men det var en inspirerande föreläsning.

– Jag tycker att det var väldigt lärorikt. Det här med att det tobaksfria vita snuset kommer från samma planta och hanteras på samma sätt visste jag inte.

Bild: Simon Larsson, Hallandsposten