Ökad reglering av tobak och liknande produkter

7 december 2018
 / 
Ökad reglering av tobak och liknande produkter

Regeringen föreslår nya regler kring tobak och liknande produkter. Förslagen innebär bland annat utvidgat rökförbud till fler allmänna platser utomhus, tillståndsplikt för tobaksförsäljare och att förpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Rökförbudet ska dessutom omfatta e-cigaretter och liknande produkter. Socialutskottet är generellt positivt till förslagen och råder riksdagen till att rösta för dess införande.

Socialutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag, men med vissa reservationer. De är positiva till förslaget om att förbjuda rökning och e-cigaretter på fler allmänna platser, såsom uteserveringar. Socialutskottet anser dock inte att tobakslagstiftningen ska ändras vad gäller marknadsföring av tobak. S, V och MP vill att riksdagen också röstar ja till ytterligare begränsning av tobaksreklam, exempelvis förbud mot att visa bilder på tobaksförpackningar på webbsidor för e-handel.

Utskottet är även negativt till regeringens förslag om att förbjuda självbetjäning av tobaksvaror. Deras argument är att olika tobaksprodukter är olika hälsoskadliga, och menar att snus inte borde regleras lika hårt som röktobak.

Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Förslagen ska debatteras i riksdagen den 12 december innan beslut ska fattas den 13 december.

Läs mer hos SVT Nyheter och på riksdagen.se.