Ökad risk för astma hos barnbarn till rökande mormor

11 juni 2018
 / 

cigarette-3022376_960_720

Ny forskning visar att barns risk att drabbas av astma är större om deras mormor rökte under sin graviditet. Detta gäller även om mamman aldrig har rökt och kan vara en bidragande orsak till varför antalet astmatiker inte minskar i samma takt som rökare.  

Det är välkänt att rökning under graviditet ökar risken för många sjukdomar hos både mamma och barn, men skadorna kan även överföras till kommande generationer. Forskare från Umeå Universitet skriver i ett pressmeddelande att mormors rökning orsakar en förändring som ärvs och ökar risken för att deras barnbarn drabbas av astma. Risken finns alltså även om mamman är helt rökfri, men risken ökar ytterligare om också mamman röker.

Forskningen visade att barnets risk att drabbas av astma ökar med 20 % om mormor rökte. Detta samband kvarstod även vid hänsyn till andra samverkande faktorer, såsom utbildning och ekonomi. Liknande riskökning återfanns dock inte i de fall där farmor rökte, vilket pekar på att överföringen sker mellan döttrar och inte söner.