Ökad risk för karies hos rökande ungdomar

11 juli 2019
 / 
Ökad risk för karies hos rökande ungdomar

Ungdomar som röker utvecklar oftare karies jämfört med icke-rökare, enligt en ny svensk studie.

Rökande ungdomar verkar ha 50 procent större risk att utveckla karies jämfört med icke-rökande ungdomar. Det visar svenska forskare som under tre års tid har studerat tandhälsan hos cirka 1000 ungdomar.

Studien utfördes genom att ungdomarna undersöktes kliniskt och fick svara på frågor om deras tobaksbruk. Redan vid studiens start hade rökande ungdomar mer karies, och vid uppföljningen efter tre år hade andelen med karies ökat i större utsträckning jämfört icke-rökarna.

Forskarna lyfter fram att resultatet inte säkerställer att rökningen var enskild orsak till riskökningen, utan att andra faktorer i ungdomarnas livsstil och förutsättningar också kan ha haft betydelse. De belyser dock att rökningen ”kan påverka tandhälsan rent biologiskt genom försämrad buffertkapacitet i saliven och påverkan på nivåerna av immunoglobulin A (IgA).”

Läs mer om studien i Tandläkartidningen.