Ökad risk för orala infektioner av e-cigaretter

15 april 2020
 / 
Ökad risk för orala infektioner av e-cigaretter

Forskare i USA varnar för att personer som använder e-cigaretter kan löpa ökad risk för orala infektioner. Orsaken tros vara förändringar i munnens bakterieflora.

I den nya studien jämfördes den orala mikrofloran hos 119 personer som antingen rökte e-cigaretter, vanliga cigaretter eller var icke-rökare. Forskarna upptäckte att personer som använde e-cigaretter hade förändringar i mikrofloran och förhöjda nivåer av inflammatoriska markörer jämfört med rökarna och icke-rökarna.

Forskarna uppmärksammar att studien behöver kompletteras med ytterligare forskning, men framhäver att resultatet pekar på att e-cigaretter kan öka infektionsrisken.

Läs mer hos Tandläkartidningen.