Ökat tobaksbruk bland unga under pandemin

Var tredje person i 18-29 års ålder uppger att deras tobakskonsumtion har ökat under pandemin. Samtidigt svarar åtta av tio att de inte är oroliga över snusets hälsoeffekter. Det visar en Sifo-undersökning som genomfördes i juli 2020.

21 procent uppger att deras bruk av tobaksprodukter har ökat under pandemin, och bland unga i åldern 18-29 år är siffran så hög som 32 procent. Samtidigt uppger 85 procent att de inte oroas av snusets hälsopåverkan. Det visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Apotek Hjärtat. Undersökningen är baserad på 2300 intervjuer som gjordes mellan 15 och 26 juli 2020 bland den svenska allmänheten.

Oro och stress tros kan ha bidragit till det ökade bruket – som riskerar leda till negativa hälsoeffekter, i form av exempelvis högt blodtryck och ökad hjärtfrekvens, och allvarliga sjukdomar på lång sikt.

För mer information om undersökningen och tips för att sluta röka eller snusa, gå till kurera.se.