Oklara hälsorisker med nya snustrenden

Försäljningen av vitt ”tobaksfritt” snus, också kallat nikotinportioner, har ökat drastiskt under de senaste åren. Samtidigt saknas kunskap om hälsoriskerna med den nya produkten, det rapporterar Sveriges Radio P4 Jönköping.

P4 Jönköping har frågat flera av stadens tobakshandlare och alla rapporterar en drastisk ökning av försäljningen av nikotinportioner. I radioinslaget intervjuas även en representant från den största återförsäljaren på nätet, där produkten nu står för en tredjedel av hela deras försäljning. Under 2020 beräknas bolagets försäljning av produkten att öka med 250 procent.

I inslaget uppmärksammas att det ännu är oklart vilka lagar som gäller för det vita snuset, eftersom produkten är så pass ny, men att det till våren eventuellt kommer ett beslut om att produkten ska betraktas och regleras som traditionellt snus.

De lyfter även att det är oklart vilka effekter produkten har på hälsan. En tandläkare som intervjuas betonar att det är viktigt att få mer kunskap om hälsoriskerna eftersom produkten blir allt mer populär bland ungdomar. Det man redan vet är att nikotinet påverkar kroppen.

A Non Smoking Generations förtydliganden till detta inslag:
  •  Vitt snus är inte tobaksfritt, nikotinet är extraherat ur tobaksplantan och allt nikotin kommer från tobak.
  • Nikotin är alltid farligt för kroppen oavsett vilken produkt det handlar om.
  • Snusföretagens ”rekordår” beror på att de kan kringgå nuvarande tobakslagstiftning och göra reklam för sina produkter på sociala medier via unga influencers.
  • Det är inte ”spännande” att unga har börjat använda denna produkt utan högst alarmerande. Nikotin är ett beroendeframkallande och hälsofarligt ämne.