Om exponeringsförbud

sidbild_om-exponeringsforbud_550x1396

Exponeringsförbud av tobak är både effektivt, billigt och resursbesparande. Vi vet att införande av exponeringsförbud påverkar tobaksdebuterna. Tänk själv om barn från ung ålder varje gång de kommer in i en butik exponeras av tobaksreklam. Dra dig själv till minnes hur det såg ut i den senaste jourbutiken/tobaksbutiken du var inne i. Minns du? Ofta blandas godis och livsmedel med stora skyltar med tobaksreklam.

Att införa exponeringsförbud är att skydda våra barn och unga från detta och sända en signal från samhället att det är inte är en norm att röka. Det är inte att begränsa individens egna val. Tobaken finns fortfarande där men inte mitt framför ögonen på 5 åringen som är och handlar, hämtar ticnet biljetter eller hämtar paket med sin förälder.

Det glädjer mig att fler och fler inser att mer måste göras för att skydda våra barn och unga i tobaksfrågan och att exponeringsförbud är ett mycket bra första steg.

Bilden kommer från Tidningen NU 2012-01-26