Oman inför neutrala tobakspaket

19 april 2023
 / 
Oman inför neutrala tobakspaket

Oman är det andra landet i Mellanösternregionen, efter Saudiarabien, att införa neutrala tobakspaket. Åtgärden är i linje med rekommendationerna i WHO:s tobakskonvention och en nationell plan för att minska tobaksbruket med 30 procent till år 2025. Det rapporterar Muscat Daily.

Oman har beslutat att införa neutrala tobakspaket för att minska tobaksbruket bland befolkningen. Den nya lagen innebär ett förbud mot logotyper, färger, varumärkesbilder och andra typer av marknadsföring på tobakspaketen. Det enda som tillåts är namn på varumärke eller produkt i ett standardiserat typsnitt och standardiserad färg. 65 procent av tobakspaketen ska nu dessutom att täckas av en hälsovarning med bild och text som uppmanar konsumenten att sluta.

Världshälsoorganisationens (WHO) kontor för östra Medelhavet hyllar Omans beslut som ”betydelsefullt och banbrytande”. Införandet av neutrala paket är en av många åtgärder som WHO:s tobakskonvention rekommenderar för att minska tobaksbrukets globala skadeverkningar.

Vill du se liknande beslut i Sverige? Stöd vårt tobaksförebyggande arbete här.