Omröstning om nytt tobaksproduktdirektiv i EU

Idag röstar EU-parlamentet om det slutgiltiga förslaget till nytt Tobaksproduktdirektiv. Vi anser att slutgiltiga förslaget är bra men hade kunnat blir SÅ mycket bättre.

Förslaget som nu under förmiddagen röstas igenom, om det inte sker en stor svängning i parlamentet, innebär bland annat att vi får 65 % varningsbilder på cigarettpaketen och att det blir en begränsning i hur paketen får utformas och benämnas samt vad cigaretterna får smaka. Dessa komponenter är bra och effektiva men det finns fler reglering som skulle göra det förebyggande arbetet ännu mer effektivt. I kommissionens tidiga förslag fanns en tydligare inriktning mot neutrala paket och ett tydligt förbud mot slim-cigaretter. Vi vet att utformningen av paketen, smaksättningen av tobaken och benämningen av cigarettmärkena påverkar främst unga, därför är det olyckligt att direktivet blivit så urvattnat. Snuset innefattas inte i begränsningarna för karakteristiska smaktillsatser vilket vi anser är väldigt olyckligt. Vi hoppas därför att den svenska regeringen så fort som möjligt tar sitt ansvar och tittar på en reglering av detta på svensk nivå.

Teresa Küchler uttrycker sig så bra i dagens SvD:
” Ingen är riktigt nöjd, men inte heller riktigt missnöjd”