Omröstning TPD i EU – Pinsamt!

 

designadtobak820x384

Idag har EUs parlamentsledamöter röstat kring innehållet i Tobaksproduktdirektivet. Ett direktiv som styr hur EUs medlemsländer ska reglera tobaksprodukter. Förslaget innehåller bland annat stora varningsbilder, ett förbud mot slim cigaretter och smaktillsatser. Idag röstade dock EUs parlamentsledamöter ner en hel del av dessa effektiva komponenterna.

Det förslaget som nu ligger är att införa 65 % varningsbilder men att behålla slim cigaretterna. Smaktillsatserna har delats upp där framförallt mentol har varit en stor diskussion.

Att majoriteten av EUs parlamentsledamöter väljer att gå i linje med tobaksindustrins intressen istället för att stå upp för barn och ungas rättigheter är pinsamt!

Idag pågår en kraftigt målgruppsanpassad marknadsföring riktad mot just unga. Varför kan man undra? Jo för att det är just dom som kommer börja.

Efter 18 år är det få som börjar och efter 26 år finns det knappt någon som börjar. Vilken marknadschef skulle då lägga sin budget på de som är äldre? Speciellt när produkten dödar konsumenterna i förtid. Därför är en effektiv reglering och lagstiftning nödvändig. Inte för att hindra individens val att röka eller inte utan för att skydda barn och unga från påtryckningar från de som vill sälja sina produkt – så att de själva kan välja.

Nu ska ansvarig rapportör som är parlamentsledamoten Linda McAven och medlemsstaternas ordförande förhandla fram ett slutgiltigt dokument.

Vi hoppas nu, och kommer att arbeta för, att det inte blir ännu mer urholkat utan att vi får till ett direktiv som kan skapa förändring.