Omvandling av tobaksodling i Sri Lanka

3 mars 2023
 / 
Omvandling av tobaksodling i Sri Lanka

Tobaksodling är inte särskilt lönsamt för de flesta småbönderna i Sri Lanka, och dessa bönder skulle kunna få en bättre inkomst genom att odla andra grödor. Det visar en ny studie som har genomförts av ett institut i Sri Lanka, som också undersöker möjligheten att omvandla tobaksodlingen genom andra odlingsalternativ. Det rapporterar Sunday Observer.

En ny publikation från Institute of Policy Studies i Sri Lanka visar att tobaksodling inte är en särskilt lönsam verksamhet för de flesta småodlarna i landet. Tobaksbönderna skulle kunna tjäna mer genom att odla andra grödor, såsom chili, aubergine, morötter, kål och lök. Institutet undersöker därför möjligheterna att omvandla tobaksodlingen till odling av grödor som är mer hållbara både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

2017 annonserade regeringen i Sri Lanka att tobaksodling skulle förbjudas i landet innan slutet av 2020, som en del av ett försök att minska tobaksbruket. Regeringen initierade också ett program för att stödja bönder att byta från tobak till andra grödor. Förbudet mot tobaksodling har inte realiserats fullt ut inom den uppsatta tidsramen, men aktuell statistik visar ändå att produktionen och den mark som används för tobaksodling har minskat signifikant.

Den nya studien presenterar fyra rekommendationer för att stödja landets beslutsfattare i deras insatser för att omvandla tobaksodling till mer hållbar produktion.

  1. Identifiera lämpliga alternativ
  2. Utveckla och utnyttja ny teknologi som kan förbättra produktiviteten
  3. Främja kommersialisering, exempelvis genom att stärka och inkludera böndernas organisationer
  4. Stärka regelverket för att skapa en gynnsam miljö för nya uppehällen och affärsstrategier

Vill du hjälpa oss att sprida kunskap om hur tobak hotar hållbar utveckling? Se hur du kan bidra här. 

Vill du ha mer kunskap i ämnet? Läs mer här.