Opassligt möte

sidbild_opassligt-mote_629x603

Tre ledamöter från socialutskottet och representanter från FHI har idag träffat Swedish Match. Ett möte initierat av Swedish Match.

Att detta möte genomförts är uppseendeväckande då intressena helt strider mot varandra och Swedish Match vill en sak medan staten har skrivit på tobakskonventionen som säger en helt annan.

Vi var självklart på plats för att påpeka att detta inte är acceptabelt! Varje politiker utfrågades av en ungdom. För vår fråga är- Varför spenderar de inte tiden med att begränsa tobaken och på så sätt skydda barn och ungdomar istället för att lyssna på vad tobaksindustrin vill?!

På tobaksfakta.se kan man läsa mer om mötet

Bilder: Bosse Johansson