Opinion: ”Bra tillfälle att göra tobaksindustrin olönsam”

”Som 70-plussare i denna covid-19-pandemi, tänker jag utifrån mitt snart 50 -åriga ideella engagemang, att frågan om avveckling av tobakens skadeverkningar är en fråga som alla partier i riksdagen kan enas kring (Tobacco Endgame 2025). Detta genom att vidta nödvändiga åtgärder mot tobaksindustrins destruktiva affärsverksamhet.” Det skriver Bo Hellgren i en insändare i Dala-demokraten.

Utdrag ur texten:

Tobakens skadeverkningar handlar inte bara om hälsa, utan också om miljö. Fimpar och snuskuddar är den dominerande nedskräpningen och tobaksindustrin är bland de bolag som skövlar regnskogarna i till exempel Amazonas.

Nu i coronatid, med alla nödvändiga restriktioner, är det ett gyllene tillfälle att göra nödvändiga livsstilsförändringar.

Att vidta åtgärder för att göra tobaksindustrin olönsam skulle vara enorm ekonomisk vinst för oss alla, utom för tobaksindustrin. För de som jobbar i tobaksindustrin läggs lämpligen ett stödpaket som syftar till att de som nu jobbar i tobaksbranschen erbjuds jobb som syftar till hjälpa människor att bli fri från nikotinberoendet.

Läs hela insändaren av Bo Hellgren här.