Civilsamhället för Agenda 2030

Civilsamhället Agenda 2030

Den 5 december lanserades en avsiktsförklaring för att stärka arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. A Non Smoking Generation är en av 82 organisationer från civilsamhället som har skrivit under på att bidra till att höja ambitionsnivån i genomförandet av Agenda 2030.

CONCORD skriver i ett pressmeddelande:

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

Utdrag från avsiktsförklaringen:

Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå Globala målen för hållbar utveckling. Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, utkräver ansvar av makthavare, utbildar, ger röst åt de som inte hörs och utför en stor bredd av verksamheter. Tillsammans utgör vi en hörnsten i samhället och har en viktig funktion i att bidra till samhällsnyttan på såväl lokal, nationell som global nivå.

Tillsammans och var för sig arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet demokrati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en hållbar värld nu och efter 2030.

För mer information om hur A Non Smoking Generations tobaksförebyggande arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030, läs vår rapport Den Stora Tobakslögnen som innehåller ett avsnitt om hur tobaksindustrin motverkar samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

 

Civilsamhället för Agenda 2030