Debatt: Dödlig tobak är aldrig hållbar

Enligt WHO dödar tobak fler än åtta miljoner människor per år och utgör ett av världens största hot mot folkhälsan och en hållbar utveckling. Därför är det minst sagt magstarkt att Philip Morris påstår att hållbarhet är en naturlig och prioriterad fråga i deras arbete, skriver Helen Stjerna på A Non Smoking Generation i en slutreplik i Global Bar Magazine.

I en replik svarar Philip Morris nordiska chef att tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål och att hållbarhet är en naturlig och prioriterad del av deras arbete. Det är minst sagt magstarkt att Philip Morris påstår att hållbarhet är en naturlig och prioriterad fråga i deras arbete. Tobaksindustrin har en lång tradition av att ljuga och undanhålla fakta och Philip Morris nordiska chef utgör inget undantag på den här punkten. Om hållbarhet hade varit en naturlig och prioriterad fråga hade de:

  1. Slutat tillverka och sälja dödliga produkter.
  2. Avstått från att utnyttja fattiga bönder och deras barn på tobaksodlingar.
  3. Betalat acceptabla priser/löner till de som odlar tobaken.
  4. Avstått från att använda dödliga pesticider.
  5. Avstått från att skövla regnskog.

Sanningen är att tobaksindustrin har ett enda syfte, nämligen att tjäna så mycket pengar som möjligt på att göra ungdomar nikotinberoende. Helt i linje med det har de metodiskt utarbetade strategier för att betala odlarna så lite som möjligt för deras tobak. I praktiken innebär det att fattiga tobaksbönder förblir fattiga och tvingas använda sina barn i arbetet på tobaksfälten. Philip Morris nordiska chef bemöter kritiken med fina ord och bedyrar att deras ”Agricultural Lavour Practices code bygger på ILO-konventionernas fundamentala principer och rättigheter” Frågan är hur det hjälper alla de barn som alltjämt tvingas till hälsofarligt arbete på tobaksfälten i stället för att gå i skolan?

Nikotin är en giftig substans som orsakar allvarliga hälsorisker för alla de som röker eller snusar, men även för de som arbetar på tobaksodlingar och kommer i kontakt med tobaksplantan. Under en arbetsdag kan tobaksodlare få i sig en nikotinmängd som motsvarar 50 cigaretter och drabbas ofta av nikotinförgiftning. På grund av låga löner och ersättning för tobaken tvingas miljontals barn arbeta på tobaksfält runtom i världen i bland annat Malawi, där de riskerar både sin hälsa, utbildning och möjligheter till en bättre framtid.

Tobak är inte bara skadligt för människor, utan även för djur och växter. Tobaksplantan är både näringskrävande och känslig för skadedjur och bönderna tvingas använda stora mängder giftiga gödnings- och bekämpningsmedel som sedan förgiftar både mark och vatten. Sammantaget leder det till att odlingsmarken snabbt blir obrukbar och industrin behöver ständigt avverka enorma mängder skog för att göra plats åt nya tobaksodlingar.

När samtliga aspekter av tobaksproduktionskedjan beaktas blir det tydligt att tobaksindustrin är oundvikligt ohållbar. Enligt WHO motverkar tobaksindustrin samtliga globala hållbarhetsmål. I syfte att förbättra sitt rykte initierar Philip Morris några CSR-projekt, i hopp om att vinna förtroende hos både konsumenter, samarbetspartners och beslutsfattare. Ett typexempel på greenwash och i grund och botten ett försök att framställa sig som en del av lösningen till problemen som de själva orsakar.

Intressant också att Philip Morris säger sig ha en vision om en rökfri värld samtidigt som de i sin årsredovisning identifierar minskad efterfrågan på cigaretter som det främsta hotet mot deras verksamhet. Om Philip Morris verkligen ville se en rökfri värld hade de slutat sälja cigaretter. Viktigt att säga i sammanhanget är också att Philip Morris nya, alternativa nikotinprodukter, framställs av tobak och bidrar till exakt samma hållbarhetsproblem. Med tanke på att rökning är något av det farligaste man kan göra för sin hälsa är det sannolikt att Philip Morris nya produkter kan vara mindre farliga. Dock saknas vetenskaplig evidens för att påstå det.

Helen Stjerna
Generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Läs det ursprungliga debattinlägget här: Tobaksindustrin hotar hållbar utveckling