Debatt: Hjälp barn att säga nej till nikotin

Tobaksindustrin påstår att e-cigaretter och vitt snus tagits fram för att hjälpa vuxna att sluta röka, men i själva verket har de blivit en inkörsport till nikotin för unga. Inför Tobaksfria dagen 31 maj vill vi uppmana Sveriges politiker att agera kraftfullt för att skydda våra barn, istället för att skydda tobaksindustrins intressen.

Tonåren är en speciell tid. En tid som tobaksbolagen passar på att utnyttja eftersom det är då det är lättast att locka barn att prova nikotinprodukter – och värva nya konsumenter. Förr handlade det om Marlboro, Prince och General – nuförtiden är det märken som Zyn, Lyft och Loop som gäller. Förr handlade det om cigaretter och brunt snus, nu handlar det även om e-cigaretter och vitt snus.

Tonåringar exponeras för nikotinprodukterna i mataffärer och i kiosker, där de marknadsförs helt öppet i snyggt designade förpackningar. De ser sina kompisar använda dem på fritiden och i skolan. De ser produkterna dagligen i sociala medier där influencers, som får betalt av tobaksindustrin, visar upp snus och e-cigaretter som en trendig accessoar som vilken som helst. Att denna reklam lockar unga visar A Non Smoking Generations rapport om tobak i media.

En annan viktig aspekt när det gäller unga och nikotinanvändning är smaktillsatser. I cigaretter förbjöds de 2016, men i snus och e-cigaretter är det fortfarande fritt fram. Det har industrin tagit fasta på. I dagsläget finns det tusentals smaker att välja på. Vad sägs om hubba bubba, wild strawberry och orgasm?

Men hur är detta möjligt i Sverige? Har vi inte en lagstiftning som ska reglera tobak och skydda våra barn från marknadsföring? Jo, men tobaksindustrin har lyckats undgå regleringarna i tobakslagen genom att hävda att flera av deras nya produkter är ”tobaksfria”. Det vita snuset är ett exempel. Sanningen är att det ofta innehåller minst lika mycket nikotin, utvunnet ur tobaksplantan, som brunt snus. Men eftersom det kallas tobaksfritt regleras det inte via tobakslagen och det är därmed lika lagligt att designa, smaksätta och marknadsföra gentemot barn som till exempel tuggummi.

Tobaksindustrins metoder fungerar. Undersökningar visar att de nya produkterna attraherar unga och att 7 av 10 tonåringar väljer dessa för att de uppfattas som mindre farliga än de traditionella. Tobaksindustrins retorik kring de ”tobaksfria produkterna” har också vilselett vuxna – politiker och allmänhet – att tro att de nya produkterna är ofarliga.

De relativa riskerna med olika produkter är ett diskussionsämne som tobaksindustrin gärna vill hålla vid liv. Om och om igen försöker de få allmänhet och politiker att gå i fällan och jämföra cigaretter med snus och e-cigaretter. Den debatten är inte är så viktig som tobaksindustrin vill få den att framstå. Tvärtom, den tar fokus från en mycket viktig fråga: att unga ska skyddas från ALLA nikotinprodukter, eftersom nikotin är ett gift. Ett gift som inte har några som helst positiva hälsoeffekter på användaren. Ett gift som påverkar den växande hjärnan ända upp till 25 års ålder och orsakar permanenta hjärnskador, samt ökar risken för psykiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Ett gift som dessutom snabbt gör användaren beroende, ofta för många år framöver – om inte för hela livet.

Vilka vinner på det? Jo, tobaksindustrin. I Sverige använder ca 23 procent av befolkningen snus och cirka 7 procent röker dagligen. Att nästan en tredjedel av vår befolkning är beroende av nikotin innebär stora vinster för tobaksbolagen. Till exempel omsatte Swedish Match 2020 ofattbara 16,7 miljarder.

För att bibehålla höga försäljningssiffror behöver hela tiden nya konsumenter värvas. Tobaksindustrin vet att 9 av 10 som börjar med nikotin är tonåringar, och därför vänder de sig främst till unga. Användningen av de nya produkterna ökar lavinartat och risken är att framtidens generationer i ännu högre grad än tidigare generationer utvecklar ett helt onödigt beroende.

Så vill vi inte ha det.

Allmänhet och politiker behöver få upp ögonen för att de nya produkterna inte tagits fram för att rädda kommande generationer från rökningsdöden. Det är en dimridå. Industrin har inget intresse av att fasa ut nikotinberoendet.

Det är dags att på allvar välja vilka vi vill skydda nu och i framtiden – barnen eller tobaksföretagen?

Vi har gjort vårt val. Därför kräver vi att lagstiftning utvidgas och anpassas efter den verklighet vi lever i, och den framtid som kommer. Skärpt lagstiftning skulle ge en kraftfull signal om att folkhälsan går före tobaksindustrins vinster, och att våra politiker vill stötta en folkhälsa som värnar om friheten från beroende.

För 15 år sedan skrev Sveriges politiker under Världshälsoorganisationens (WHO) Tobakskonvention, ett juridiskt bindande avtal. Konventionen innehåller evidensbaserade åtgärder för att fasa ut alla tobaksprodukter och skydda befolkningen från nikotinberoende. Tobaksfaktas senaste Sifo-Kantarundersökning visar att 87 procent av befolkningen vill ha ett mer aktivt arbete med konventionen. Våra folkvalda behöver leva upp till sina åtagande och de har stöd av svenska folket att genom lagar visa omtanke om våra barn, i den period i livet då de är som mest mottagliga för grupptryck och manipulation.

Den 15 juni ska våra politiker rösta om den kommande ANDTS-strategin – en strategi som skyddar barn mot alla beroende, även nikotinberoenden. Vi hoppas verkligen att politikerna kan enas över partigränserna och få igenom en kraftfull strategi, och att de framöver utökar tobakslagstiftningen till att även innefatta ALLA nikotinprodukter. En sådan lagstiftning förbjuder inte vuxna människor att snusa och röka. Den kommer att hjälpa våra barn att säga nej till tobak och nikotin så att vi kan befria kommande generationer från beroende.

Politiker!

Det är dags för er att göra.

Skapa #lagarförallabarnsframtid

  • Klassa och reglera samtliga nikotinprodukter som tobak, med undantag för läkemedel
  • Totalförbjud alla former av tobaksreklam, inklusive exponeringsförbud och neutrala paket (förbud mot varumärkesreklam)
  • Inför förbud mot smaktillsatser i alla produkter
  • Lagstifta om nikotin- och tobaksfri skoltid

Hjärt-Lungfonden
Riksförbundet HjärtLung
Astma- och Allergiförbundet
Nätverket mot Cancer
Lungcancerföreningen
VISIR
A Non Smoking Generation
Tobaksfakta – Oberoende tankesmedja
Läkare mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Lärare mot Tobak
Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak
Unga Drogförebyggare
Tobaksfri Duo
Riksförbundet Kontraktsmetoden