Debatt: Inför lag om tobaksfri skoltid nu

Det är hög tid att visa handlingskraft för att skydda barn och ungdomar från att fastna i ett livslångt och skadligt nikotinberoende, skriver Helen Stjerna i en debattartikel i UNT.

Under hösten 2019 uppvaktade vi socialminister Lena Hallengren tillsammans med en niondeklass från Myrsjöskolan i Nacka. Elevernas frågor till ministern handlade om varför våra politiker inte gör mer för att skydda skoleleverna från tobak under skoltiden. Socialministern svarade att eleverna själva är kloka och att ny lagstiftning inte skulle göra någon skillnad.

Men faktum är att lagstiftning gör stor skillnad. Vår årliga Novusundersökning visar tydligt hur allmänhetens stöd för tobaksfria miljöer ökat signifikant sedan den nya lagen om utökat rökförbud trädde i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen omfattar bara uteserveringar, lekplatser och perronger men alltfler uppger även att de är negativa till rökning på badplatser, samt att skoltiden borde vara tobaksfri, något som ännu inte omfattas av lagen. Det växande stödet beror sannolikt på att den nya lagen har bidragit till ökad kunskap om hur tobaksfria miljöer skyddar unga från att börja använda tobak och även hjälper alla de som vill sluta. Åtta av tio tobaksbrukare börjar i tonåren och frågan är om våra politiker ser värdet av att försöka förhindra det? I Norge har andelen dagligrökande ungdomar minskat från 7 till 0,4 procent sedan tobaksfri skoltid infördes 2014.

Ingen väljer att bli rökare men när kompisen bjuder är det svårt att tacka nej. Tobaksbruk är ett socialt smittsamt beteende som sprids i landets skolor. Sedan vår första undersökning 2016 har grupptrycket toppat listan över möjliga orsaker till att unga börjar använda tobak. I den nya undersökningen svarar nio av tio 14-18-åringar att ”kompisars påverkan” är en orsak till att börja röka, och sju av tio svarar att det är en orsak till att testa nya nikotinprodukter. Åtta av tio ungdomar svarar också att de vill ha en tobaksfri skoltid för att slippa känna trycket att börja.

Tobak är väl redan förbjudet i skolan? Den missuppfattningen möter vi ofta bland vuxna. Lagen om rökfri skolgård omfattar bara cigaretter på skolgården och utelämnar alla övriga tobaksprodukter. Många lärare upplever att det är svårt att hindra elevers tobaksbruk både på lektioner och rast. Den gamla rökrutan har i princip flyttats till skolans entré där vissa skolor har anvisningar om var man kan röka och askkoppar i anslutning till skolgården. Rektorer och skolledningar kan och borde själva besluta att tobaksfri skoltid ska gälla på deras skola, men bara en bråkdel gör det. Sannolikt saknas kunskap både om att det faktiskt är möjligt men även vilken skyddande effekt det kan ha. En lag om tobaksfri skoltid behövs för att alla skolor ska stödja unga till tobaksfrihet.

En djungel av nya tobaksprodukter. 30 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker eller snusar. Användandet av e-cigaretter ökar kraftigt och i vår undersökning svarade hela 19 procent av unga att de har testat vitt snus. Detta är en tydlig signal om att befintlig tobakslagstiftning misslyckas med att skydda minderåriga från tobaksindustrins strategier. Nyligen fastslog även SBU:s rapport att snus och e-cigaretter ökar risken för att senare övergå till rökning. Tobakslagen måste omfatta samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade.

Färre än hälften av 14-18-åringarna uppger att de har fått ingående information om tobak i skolan. Kunskaperna om nikotinets skadeverkningar på hjärnan är extremt låga, både bland vuxna och ungdomar. Att införa obligatorisk information om tobak i skolan är ett självklart första steg för att höja kunskapsnivån. Sverige måste leva upp till tobaks- och barnkonventionen och säkerställa alla barns rätt till en tobaksfri skoltid och den kunskap som främjar ett hälsosamt liv.

För att nå målet om en tobaksfri generation krävs omedelbart en lag om tobaksfri skoltid, som omfattar samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade. Det krävs också att skolan informerar ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv.

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation