Debatt: Löjets skimmer när tobaksindustrin ska försvara sina affärer

Ta ställning för barns rätt till hälsa och hållbar utveckling – uteslut tobaksindustrin från folkhälsopolitiken nu! Det skriver Helen Stjerna på A Non Smoking Generation i en debattreplik i Dagens ETC

Det vilar ett löjets skimmer över Patrik Strömers, generalsekreterare Svenska snustillverkarföreningen, svar (18/6) på vår debattartikel om den samvetslösa tobaksindustrin. Strömer avfärdar tobaksindustrins ansvar för fattigdom, barnarbete, oacceptabla arbetsvillkor, massiv avskogning, miljö och klimatproblem med argumentet att det är cigaretterna som är problemet?

Strömer försöker desperat framställa sig själv och den snusindustri han företräder som något annat än den tobaksindustri de är en del av.

Det blir nästan komiskt när Strömer kritiserar A Non Smoking Generation för att inte göra vårt jobb. I synnerhet med tanke på att Strömer och övriga representanter för den svenska tobaksindustrin anstränger sig till det yttersta för att motarbeta, förminska och förlöjliga alla våra initiativ för att skydda barn och unga från tobak. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Om vi kan få bättre lagar för att skydda barn och unga från alla former av tobak så kommer tobaksindustrin snart att stå utan kunder.

Majoriteten av alla tobaksdebuter sker mellan 13-16 år och trots att det i Sverige är förbjudet att göra reklam för tobak svarar var femte ungdom (14-18 år) att de ofta ser tobaksreklam. Tobaksindustrins enda syfte med att kalla sina nya snussorter tobaksfria är att kringgå den lag som skyddar unga och få det att framstå som mindre farligt.

Att påstå att nikotin är en mild drog är en direkt lögn. Nikotin ökar risken för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, fosterskador och sänker den kognitiva förmågan och ökar risken för att även fastna i andra beroenden som alkohol och narkotika. Särskilt känslig är den unga hjärnan. Vill man veta mer om alla hälsorisker kopplade till nikotin och tobak så finns länkar till oberoende vetenskapliga studier publicerade på vår hemsida.

Strömer har helt rätt i att allt kommersiellt nikotin framställs av tobak men det finns en väsentlig skillnad mellan godkända läkemedel och tobaksindustrins produkter: Läkemedelsindustrins produkter är designade för att hjälpa människor att trappa ned och bli kvitt sitt beroende medan tobaksindustrins produkter är designade att göra det rakt motsatta.

Strömer avslutar lika förutsägbart som han börjar. När sakliga argument fattas gör han det som tobaksindustrins förespråkare ofta gör, han avleder från ämnet och pekar på alla de hållbarhetsproblem som finns för kaffe, te, kakao, palmolja, sheanötter, avokado och chiafrön. Och visst har vi en mängd olika utmaningar för att nå en hållbar utveckling, men att jämföra livsmedel med en slutprodukt som varje år dödar åtta miljoner människor är minst sagt magstarkt.

Vår inställning är att alla barn har rätt till en tobaksfri framtid och en hållbar utveckling. Alla former av tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål. Nu är det hög tid att utesluta tobaksindustrin från folkhälsopolitiken och genomföra alla de insatser som krävs för att skydda barn och unga från alla former av tobak och nikotinberoende.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation