Debatt: Medierna lyfter tobaksbolagen

Tobaksindustrin marknadsför vitt snus genom allt fler betalda samarbeten med influencers i sociala medier. Medierna fokuserar på att lyfta tobaksföretagens utveckling på börsen. De ungas bruk av snus och nya nikotinprodukter ökar, skriver Helen Stjerna generalsekreterare A Non Smoking Generation i en debattartikel i Dagens Opinion, och uppmanar ”mediebranschen att sluta marknadsföra tobaksindustrin och istället granska dess oetiska marknadsföring”.

Tobaksreklamen ökar
A Non Smoking Generations nya medierapport, baserad på en Meltwater-analys, visar att betald reklam för vitt snus i sociala medier har ökat markant under 2021. Dessutom har nya varumärken lanserats och fått stor exponering. Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner. Det råder inga tvivel om att denna reklam når ut till unga. Vår Novusrapport från 2021 visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. För att stoppa denna utveckling krävs politiska åtgärder, men även reklam- och mediebranschen kan göra skillnad genom att ta avstånd från tobaksindustrin.

Ungas tobaksbruk ökar
Färsk statistik från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning indikerar att reklamen har haft effekt. Snusandet bland unga har nästintill fördubblats det senaste decenniet. 37 procent av tjejerna i gymnasiet har använt vitt snus, och 36 procent av dessa hade inte använt någon tobaksprodukt tidigare. Innan reklamen i sociala medier regleras är det extra viktigt att den vuxna allmänheten inser allvaret och agerar för att skydda barn från nikotinberoende.

Nikotin utan tobak?
Genom att kalla nya nikotinprodukter för ”tobaksfria” – trots att nikotinet framställs av tobak – har industrin lyckats kringgå tobakslagen. Dessa nya produkter är ännu helt oreglerade och under flera års tid har företagen kunnat locka minderåriga genom smaktillsatser, design och reklam i sociala medier. I mars ska regeringen presentera en proposition för hårdare reglering av nya nikotinprodukter, som ska behandlas i riksdagen före sommaren. För att påverka politikerna att fatta rätt beslut kan media belysa tobaksindustrins strategier för att rekrytera framtida kunder bland barn. Influencers kan ta ansvar genom att utesluta all tobaksreklam från sina kanaler.

Dold reklam
Utöver reklam i sociala medier avslöjar medierapporten att tobak marknadsförs indirekt i redaktionella medier. En kvalitativ analys av artiklarna som publicerades under första halvåret 2021, där tobak var huvudämnet, visar att tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fick stor exponering. Cirka 23 procent av 490 artiklar handlade om ekonomi, jämfört med 0,8 procent om miljö och hållbarhet. Denna rapportering fungerar som dold reklam och framställer tobaksindustrin som en viktig del av samhällsekonomin, när tobak i själva verket ger upphov till omfattande kostnader och hotar en långsiktigt hållbar utveckling.

En hållbar framtid?
Medierapporteringen om tobakens hållbarhetseffekter har fortsatt varit nästintill obefintlig. Frekvent uppmärksammas andra industriers klimatpåverkan och arbetsvillkor, men den industri som säljer en icke-livsnödvändig – men livsfarlig – produkt undkommer svensk medias kritiska granskning. Detta bidrar sannolikt till allmänhetens låga kunskap om tobak bortom rökningens hälsorisker. Vår senaste Novusrapport visar att få känner till hur nikotin framställs, samt att tobak odlas med barnarbete och skogsavverkning som följd. När vi förmedlade denna kunskap till unga under hösten 2021 uppgav 97 procent att de hade tagit del av argument för att avstå från tobak. Genom att granska tobaksindustrins hållbarhetseffekter kan media stärka incitamenten för både allmänhet och politiker att ta avstånd från tobaksindustrin samt dess skadliga produkter.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation