Debatt: ”Moraliskt förkastligt uppköp av företag”

Tobaksindustrins och folkhälso­arbetets intressen är helt inkompatibla. Att Philip Morris International köper in sig i företag som tillverkar inhalatorer för KOL-patienter är moraliskt helt förkastligt, skriver flera debattörer, däribland vår generalsekreterare Helen Stjerna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Som medlemmar i det Europeiska lungsällskapet, European Respiratory Society (ERS), fick några av oss nyligen information om ett upprop som startats av sällskapet. Philip Morris International (PMI), ett av världens ledande tobaksbolag, har nyligen köpt upp ett brittiskt företag vid namn Vectura. Det handlar alltså om att ett stort företag som köper upp ett annat mindre företag. Problemet med just detta uppköp är att Vectura inte är vilket företag som helst. Det är nämligen ett läkemedels­företag, som under åren inriktat sig på att tillverka inhalatorer som främst används för att kunna ta medicin mot luftvägs­sjukdomar såsom astma. Ett annat och kanske ännu större användnings­område för inhalations­läkemedel är kroniskt obstruktiv lung­sjukdom, en sjukdom som är mer känd under sin förkortning – KOL. Vissa personer kan drabbas av KOL av genetiska orsaker eller på grund av att de utsatts för skadliga ämnen på arbetet, men det stora flertalet personer med KOL har huvudsakligen fått sin sjukdom till följd av mångårig tobaks­rökning.

Nu avser alltså ett av de ledande företagen inom en industri som årligen orsakar mellan sex och sju miljoner dödsfall på jorden, bland annat i sjukdomen KOL, att köpa upp ett företag som har som mål med sin verksamhet att lindra de KOL-sjukas besvär. Genom uppköpet kommer således PMI att vara med i hela kedjan och samtidigt tjäna pengar under hela tobaks­rökarens livstid – de säljer alltså både problemet och dess lösning. Från det att man tar sin första cigarett, tills man drabbas av KOL, slutar röka och påbörjar den inhalations­behandling som man kommer att tvingas ta fram till sin död. Vi talar här om en tidsperiod som ofta sträcker sig över flera decennier och under vilken PMI kontinuerligt tjänar pengar. Detta uppköp är alltså i det närmaste obegripligt och moraliskt helt förkastligt.

PMI är ett företag som även är verksamt i Sverige och säljer bland annat nya metoder för att inandas ångor från tobak som upphettats. Deras nya och nu mest uppmärksammade produkt går under namnet IQOS och lanseras av PMI som en relativt ofarlig produkt. Än så länge vet vi ganska lite om produkten, då det ännu saknas grundlig forskning om dess hälso­effekter på människor. Vad vi vet är att ångan från upphettad tobak bland annat innehåller rikliga mängder med skadligt nikotin, som kan ha stor negativ inverkan på luftvägar och lungor när det inandas. Att det även skulle vara skadligt för lungor och luftvägar att inandas denna tobaksånga håller vi som högst sannolikt. Vi vet att dessa nya nikotin­produkter lockar icke-rökare, särskilt bland ungdomar. PMI har under de senaste åren tillsammans med fler stora tobaks­bolag försökt förbättra sitt renommé genom att framställa sig som goda aktörer som vill verka för en rökfri framtid genom att tillhandahålla nya och mindre skadliga produkter. Deras retorik kan vara lockande och tilltalande, men vi måste komma ihåg att tobaks­bolagens överlevnad hänger på att de kan få nya generationer beroende av deras produkter. Därför kommer de fortsätta att rekrytera barn och ungdomar som kunder. Dessutom ligger tobaks­industrin bakom den dödligaste epidemin i modern tid – tobaks­epidemin har pågått i 100 år och har dödat miljontals människor, långt fler än covid-19.

Tobaksindustrins och folkhälso­arbetets intressen är helt inkompatibla. Vi hoppas därför att liknande uppköp stoppas i framtiden, och att läkemedels­företag kan få fortsätta att producera läkemedel och läkemedels­utrustning utan påverkan från tobaks­industrin.

Magnus Lundbäck
specialistläkare hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, docent i kardiologi, Karolinska institutet
Linnea Hedman
docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, OLIN-studierna, Region Norrbotten, Umeå universitet
Anders Blomberg
professor, Umeå universitet
Ludger Grote
adjungerad professor, Göteborgs universitet, ordförande i vetenskapliga kommittén, Svensk lungmedicinsk förening (SLMF)
Cecilia Bredin
överläkare, ordförande i Svensk lungmedicinsk förening (SLMF)
Helen Stjerna
generalsekreterare för A Non Smoking Generation