Debatt: När ska utbildningsdepartementet lyssna?

Tobaksfria miljöer är en av de mest effektiva åtgärderna för att motverka normaliseringen av tobak och minska tobaksbruket, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattartikel i UNT.

80 procent av unga i 14-18 års ålder – motsvarande fler än 240 000 ungdomar – vill ha en tobaksfri skoltid. Alla våra nordiska grannländer har redan förbjudit alla former av tobaksbruk under skoltiden, men fortfarande utsätts svenska ungdomar för risken att börja – varje dag i skolan. Det är dags att utbildningsdepartementet erkänner problemet och lyssnar till ungas vilja.

Allt fler unga snusar. Folkhälsomyndighetens nya folkhälsoenkät visar att allt färre vuxna röker dagligen, men att det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Den visar också att andelen unga i 16-29 års ålder som snusar dagligen har ökat, särskilt bland tjejer; från tre procent 2018 till nio procent 2021. För att nå en mer jämlik hälsa i befolkningen, och stoppa ökande tobaksbruk bland unga, krävs starkare förebyggande åtgärder – framför allt i skolan. Norge, Finland och Danmark har infört en lag om tobaksfri skoltid, och det är dags att även svenska ungdomar får skydd mot all tobak i skolan. A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att åtta av tio unga är positiva till åtgärden.

Många tror att det redan är förbjudet att använda tobak i skolan, men faktum är att Sveriges lag om rökfria skolgårdar endast reglerar skolområdet, och endast cigaretter. Det innebär i praktiken att det är okej att röka en meter utanför skolgården, och att det är fritt fram att använda produkter såsom snus, vitt snus och e-cigaretter – oavsett plats. För att åtgärda dessa brister krävs att lagen uppdateras till att omfatta alla dessa hälsoskadliga produkter under hela skoltiden. Novusundersökningen visar att 92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Att ge denna åldersgrupp bättre stöd att avstå tobak under åren de spenderar i skolan är en värdefull investering i framtida folkhälsa.

Undersökningen visar också att den vanligaste orsaken till att unga börjar röka, eller testa nya nikotinprodukter, är kompisars påverkan. Det indikerar att unga behöver skydd från grupptryck som riskerar leda till ett livslångt och livsfarligt missbruk. Här kan en lag om tobaksfri skoltid vara avgörande. Tobaksfria miljöer är en av de mest effektiva åtgärderna för att motverka normaliseringen av tobak och minska tobaksbruket. Rökningen bland vuxna har nästintill halverats sedan Sverige införde rökfria serveringar 2005, och andelen dagligrökande unga i Norge har minskat kraftigt sedan tobaksfri skoltid infördes 2014.

Tobaksprevention i skolan är extra viktigt med anledning av tobaksindustrins vilseledande och intensiva reklam riktad till unga. Nya nikotinprodukter framställs som ”tobaksfria”, mindre farliga, fräscha och innovativa, och marknadsförs via influencers i sociala medier. Novusundersökningen visar att en av fem unga ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, och att ungas bruk av vitt snus har ökat med 128 procent på två år. Få inser vilka risker som ett nikotinberoende innebär – psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter och andra drogmissbruk – samtidigt som många unga uppger att psykisk ohälsa kan vara en orsak till att börja. En lag om tobaksfri skoltid är nödvändigt för att främja ungas hälsa, studieresultat och framtid.

Barnkonventionen har varit svensk lag i snart två år, men ännu uppfylls inte rätten till en tobaksfri uppväxt och den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv. Att utsättas för tobak i skolan tillhör ungas vardag, och dessutom uppger bara 57 procent att deras skola har förmedlat ingående information om tobak. A Non Smoking Generation, med starkt stöd bland svenska ungdomar, kräver förändring:

  • Uppgradera lagen om rökfri skolgård till tobaksfri skoltid.
  • Ställ krav på skolor att informera ingående om tobak ur både hälso- och hållbarhetsperspektiv.
Anser du att barn och unga har rätt till en tobaksfri skoltid? Skriv under vår namninsamling här.