Debatt: Nikotinanvändning ökar bland elever

Användningen av e-cigaretter och vitt snus har ökat lavinartat och nu varnar skolor också för ökad droganvändning bland elever. Det är dags att prioritera barnens hälsa och framtid före tobaksindustrins vinster. Det skriver fyra forskare tillsammans med representanter för A Non Smoking Generation och Hjärt-Lungfonden i en debattartikel i Aftonbladet.

Alarmerande ökning bland skolelever. Nästan fyra av tio gymnasieungdomar har testat e-cigaretter och snusandet bland tjejer i Stockholm har ökat med tio procentenheter på bara två år. Nya tobaksprodukter marknadsförs som ”tobaksfria” trots att de innehåller höga halter nikotin som framställts av tobak. I kombination med tusentals fräscha smaker lockar det ungdomar att prova dessa nya produkter. A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att gruppen unga (14-18 år) som svarar att de har använt vitt snus ökat från sju till 19 procent mellan 2019 och 2020. Detta är en alarmerande utveckling som hotar barns och ungas hälsa, och nu krävs omedelbara åtgärder för att vända trenden.

Unga tror att nya nikotinprodukter är ofarliga. I A Non Smoking Generations senaste undersökning svarade närmare sju av tio ungdomar att man testar nya nikotinprodukter för att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. De flesta vet att rökning är farligt men få inser hur beroendeframkallande nikotinet är, och vilka långsiktiga hälsokonsekvenser denna substans kan ha. Ungdomar, vars hjärnor fortfarande utvecklas, är särskilt känsliga för nikotinets effekter, och användningen hotar både deras hälsa, studieresultat och framtidsutsikter.

Samband mellan tobaksprodukter. Tobaksindustrin hävdar att deras nya nikotinprodukter kan bidra till ett rökfritt Sverige, och vill se mildare reglering i tobakslagen. SBU-rapporten ”Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning”, visar dock att det inte finns något vetenskapligt stöd för att e-cigaretter skulle vara effektiva vid rökavvänjning. Däremot visar rapporten entydigt att användare av snus eller e-cigaretter i högre grad börja röka cigaretter. Det finns även en risk att den kraftiga ökningen av nya tobaksprodukter bland unga banar väg för ett ökat bruk av tyngre droger.

Missbruk under skoltid. Nio av tio ungdomar anser att kompisars påverkan är den främsta anledningen till att börja använda tobak, och närmare åtta av tio unga vill se en lag om tobaksfri skoltid. Sverige är nu enda land i norden som tillåter tobak under skoltiden. En skola där elever och lärare använder tobak under skoltiden blir en riskmiljö där tobaksbruk normaliseras och sprids. För att förebygga alla former av drogmissbruk bland unga är det avgörande att införa en lag om tobaksfri skoltid, som förbjuder samtliga nikotinprodukter (läkemedelsklassade nikotinprodukter undantagna) under den tid som elever och personal vistas i skolan.

Trendigt och tobaksfritt? Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige visar A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning att fler än var femte ungdom ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Tobaksindustrins reklam via sponsrade inlägg och annonser i sociala medier visar också tydligt att vuxna inte är deras primära målgrupp. Genom att vilseledande marknadsföra nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” har industrin lyckats kringgå befintlig lagstiftning och gör nu stora mängder reklamsamarbeten med populära influencers i sociala medier. En hälsoskadlig drog, som också ökar risken för andra missbruk, marknadsförs i dag riktat till ungdomar som en trendig livsstilsmarkör. De nya produkterna finns i tusentals olika smaker som lockar ungdomar och gratis smakprover delas ut på festivaler och events och klickas enkelt hem via nätet.

Låt oss prioritera barnens hälsa och framtid före tobaksindustrins vinster, och se till att vidta de åtgärder som krävs för att dagens barn och unga ska skyddas från att bli nästa generations nikotinister och missbrukare:

  • Samtliga nikotinprodukter som inte klassas som läkemedel ska klassas och regleras som tobak.
  • Inför nolltolerans mot alla former av tobaksreklam.
  • Förbjud smaksättning av samtliga produkter som innehåller nikotin.
  • Inför lag om tobaksfri skoltid.
  • Utbilda och ställ krav på att skolan undervisar om tobakens och nikotinets alla hälso- och hållbarhetseffekter.

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation
Louise Adermark, docent i neurobiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Linnéa Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet
Magnus Lundbäck, docent i kardiologi, Karolinska institutet
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-lungfonden