Debatt: Otillåten tobaksreklam för mer än 40 miljoner

Under första halvåret 2019 marknadsfördes tobak dolt i svensk media till ett annonsvärde som motsvarar 43,7 miljoner kronor. Tobak framställs även som positivt i en stor del av inläggen om tobak på sociala medier där barn och unga nås av tobaksindustrins reklam. Samtidigt får nya tobaksprodukter stort medieutrymme. Det visar en ny undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation. I en debattartikel i Mariefreds tidning efterlyser Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, en hårdare granskning av tobaksindustrin.

Från januari till juni 2019 publicerades positiva artiklar om tobak till ett annonsvärde motsvarande 43,7 miljoner kronor. Det avslöjar rapporten Hur tobak porträtteras i media som baseras på en undersökning som genomförts av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation. Under perioden publicerades 11 381 artiklar om tobak som tillsammans hade en total räckvidd på 6 952 miljoner. En övervägande majoritet av artiklarna i analysen klassades som neutrala gentemot tobak och/eller tobaksindustrin, vilket innebär att den generella mediebilden inte stämmer överens med verkligheten av tobakens negativa effekter på både individer och samhällen.

Rapporten visar exempel på artiklar som belyser tobaksindustrins effektiva PR-strategier. I en kvalitativ analys av innehållet i de artiklar där tobak nämndes i rubrik eller ingress kategoriserades 13 procent inom ämnet ”sluta röka”. Flera artiklar med en räckvidd på flera miljoner inom denna kategori handlade om ett av världens största tobaksföretag som lanserade sin vision om ett ”Rökfritt Sverige” – där de uppmanar rökare att sluta eller övergå till deras nya alternativ. Detta är inget mer än ett PR-knep för att positionera sig som ”goda” hälsofrämjande aktörer och få gratis reklam för deras nya tobaksprodukter. Här måste medieaktörer våga ta ställning och begränsa industrins utrymme att sprida sina lögner.

Undersökningen avslöjar även att tobaksreklam är ett vanligt inslag i sociala medier. I vår senaste Novusundersökning uppgav 24 procent av unga i åldern 14-18 år att de ofta ser tobaksreklam. Tobaksindustrin vet att nästintill alla tobaksbrukare börjar innan de har fyllt 20 år och skapar därför en stark närvaro på plattformar där våra barn befinner sig dagligen. Den nya medieundersökningen saknar statistik från Instagram men visar ändå att tobak är vanligt förekommande på sociala medier, och att tonaliteten är mer positiv gentemot tobak än i redaktionella medier. 19 procent av över 52 000 inlägg var positiva gentemot tobak eller tobaksindustrin. Utöver betalda annonser och samarbeten med influencers som barn ser upp till, får industrin indirekt reklam då exponeringen bidrar till en normalisering och romantisering av tobak.

Tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att kalla sina nya nikotinprodukter ”tobaksfria”. Flera tobaksföretag använder denna strategi för att undkomma tobakslagen och kunna rikta sin reklam för nya nikotinprodukter direkt till barn. I själva verket tar de endast bort färgen och smaken av tobaksbladen men tillsätter skyhöga mängder nikotin och godisliknande smaker i produkter såsom vitt snus och e-cigaretter. Nikotin framställs av tobak på bekostnad av miljö, hälsa och mänskliga rättigheter i både produktion och konsumtion, oavsett slutprodukt. Detta är konsekvenserna av produkter som nu marknadsförs fritt i sociala medier för att locka barn in i beroende. Det är dags att våra politiker vaknar upp och skyddar våra barn från all tobaksreklam genom att reglera samtliga nikotinprodukter (som inte är läkemedelsklassade) i befintlig tobakslagstiftning.

Knappt 10 procent av artiklarna handlade om produktionen av tobak och dess inverkan på miljö och hållbarhet. Bara med rätt och tillräcklig fakta om olika industriers produktionsvillkor och effekter kan allmänheten påverka utvecklingen genom sin konsumentmakt. Medias granskning och allmänhetens medvetenhet om många industriers konsekvenser för individ och samhälle ökar, men den industri som dessutom orsakar åtta miljoner dödsfall varje år tillåts agera i det dolda och kan fritt befästa sina budskap. En seriös granskning av tobaksindustrin skulle kunna göra stor skillnad både för nyrekryteringen av nya tobaksbrukare, och för alla de barn som arbetar under oacceptabla förhållanden på tobaksodlingar runtom i världen.

Sist men inte minst, enda anledningen till att barn alltjämt börjar bruka tobak är att det finns en tobaksindustri som lockar dem att börja. Företagens marknadsföring av nya nikotinprodukter som ”tobaksfria” gör att media nu kanske mer än någonsin tidigare behöver rapportera om tobaksindustrins alla skadeverkningar. Media kan spela en avgörande roll i att sprida den kunskap som kan skydda barn från tobaksindustrins strategier och motivera till tobaksfria liv. För att nå en tobaksfri generation krävs krafttag från hela samhället. A Non Smoking Generation efterlyser:

  • Hårdare granskning av tobaksindustrin
  • Skärpt lagstiftning som förbjuder all tobaksreklam, produktdesign och godisliknande smaker på tobak.
  • Reglering av samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade i tobakslagstiftningen.

/Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation