Debatt: Skadligt beroende i ny förpackning

Tobaksindustrins affärsidé bygger på att initiera och upprätthålla nikotinberoenden oavsett produkt, skriver Helen Stjerna i en slutreplik i Dagens Arena.

En av världens största cigarettåterförsäljare, Philip Morris, skriver ”gemensamt kan vi stoppa försäljning av cigaretter” och att deras nya ”mindre skadliga alternativ” kan bidra till ett Rökfritt Sverige. Samtidigt fortsätter de att tillverka och sälja cigaretter både i Sverige och övriga världen. De nya produkterna är det hälsoskadliga nikotinberoendet i ny förpackning och syftar primärt till att säkra tobaksindustrins framtida intäkter när rökningen minskar och tobakskontrollen ökar.

Philip Morris har delvis rätt i att politiker och näringsliv borde samverka för att få slut på rökningen, men tobaksindustrin är undantaget då dess verksamhet direkt motarbetar de åtgärder som krävs för att nå målet. Tobakskonventionen fastslår att det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan folkhälsan och tobaksindustrins vinstintressen, och uppmanar politiker att avstå all samverkan med tobaksaktörer. Syftet med sådan samverkan från tobaksindustrins sida är inte att främja folkhälsan, utan sina möjligheter att fördröja eller hindra lagar som kan minska tobaksbruket.

Marknadsföringen av nya ”mindre skadliga” produkter syftar till att dölja nikotinets allvarliga hälsorisker, såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ-2 och psykisk ohälsa, samt forskningen som visar att tobaksindustrins produkter inte alls hjälper rökare att sluta. Tvärtom leder försök till rökstopp med hjälp av exempelvis e-cigaretter ofta till ett starkare beroende och ytterligare hälsorisker. Samtidigt lockar nya nikotinprodukter unga icke-rökare, och riskerar att bli en inkörsport till tobaksrökning.

Majoriteten av alla tobaksbrukare vill bli av med sitt beroende – inte addera eller byta till ett annat. Dessa behöver stöd och effektiva hjälpmedel i form av beprövade nikotinläkemedel, som till skillnad från tobaksindustrins produkter innehåller låga doser nikotin i syfte att trappa ned snarare än bevara beroendet.

Den vanligaste debutåldern för alla tobaksprodukter är mellan 13-16 år. Självklart vill inte Philip Morris och andra tobaksföretag att nya produkter ska regleras lika hårt som cigaretter, då det skulle sätta stopp för strategier såsom produktdesign, smaktillsatser och reklam i sociala medier – som idag används flitigt för att rekrytera nya kunder bland minderåriga.

Tobaksindustrins affärsidé bygger på att initiera och upprätthålla skadliga nikotinberoenden – oavsett produkt. En stark sammanhållen reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter, som A Non Smoking Generation efterlyser, hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att fortsatt kunna använda eller byta produkter. Däremot ökar chansen att de som vill sluta lyckas, samt att fler barn och unga aldrig börjar.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation