Debatt: Sluta marknadsföra ”tobaksfria” produkter, influencers

En ny rapport visar att tobaksföretag systematiskt anlitar artister och kända profiler för att nå unga i sociala medier. Genom att kalla sina nya produkter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå lagen och marknadsföra sina produkter direkt till ungdomar. Tills vi får en reglering av nya nikotinprodukter uppmanar vi influencers att tacka nej till alla samarbeten med tobaksindustrin, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, i en debattartikel i GP.

En ny rapport, sammanställd av Meltwater på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att tobaksindustrin systematiskt använder influencer-marketing för att marknadsföra vitt snus till unga. Enbart British American Tobacco har marknadsfört sin nikotinprodukt Lyft på Instagram via samarbeten med minst 13 influencers till ett uppskattat annonsvärde av 2,3 miljoner kronor. Detta motsvarar en bråkdel av all tobaksreklam i sociala medier som lockar alltfler minderåriga in i ett skadligt nikotinberoende. För att vända trenden krävs politiska åtgärder, men även ökad kunskap om nikotinets alla hälsorisker och att influencers och media tackar nej till samarbeten med tobaksindustrin.

Allvarliga hälsorisker

Men det är väl bättre än cigaretter? Evidensläget för de nya nikotinprodukterna är ännu begränsat då produkterna funnits på marknaden en kortare tid. Vetenskapligt bevisat är dock att nikotinet som är den gemensamma, beroendeframkallande substansen i alla tobaksprodukter medför allvarliga hälsorisker. Nikotin ger bestående skador på hjärnan, och ökar risken för psykiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och andra beroenden. Är det då inte rimligt att skydda unga från alla former av nikotin?

Den svenska tobakslagen finns till för att skydda barn och unga, men genom att kalla sina nya produkter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin alltså runda lagen och rikta sig direkt till ungdomar. Produkterna marknadsförs, designas och smaksätts för att tilltala unga och innehåller höga doser nikotin för att snabbt skapa ett beroende. Förutom att konsumenter också ofta uppfattar tobaksfritt som något ofarligt, kan industrin även kringgå tobaksskatten som gör produkten mindre tillgänglig för priskänsliga ungdomar. Nikotin är ett gift som framställs av tobak och borde inte få smaka eller vara lika billigt och normaliserat som godis.

Rapporten visar även hur ett stort antal redaktionella medier rapporterar om nya tobaksprodukter som en ekonomisk succé samtidigt som granskningen av tobaksindustrins inverkan på global hållbar utveckling är minimal. Resultatet är att både allmänhet och beslutsfattare saknar tillräcklig kunskap för att ta nödvändiga beslut. För att öka chansen att fler unga förblir tobaksfria behöver nya nikotinprodukter klassas och regleras som tobak. Till dess att de nya nikotinprodukterna regleras i tobakslagen vill vi uppmana artister och influencers att tacka nej till alla samarbeten med tobaksindustrin.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation