Debatt: Ställ om siktet mot en helt tobaksfri generation

Det är dags att bredda synen på tobaksbruk bortom individens val och börda. Det skriver vår generalsekreterare Helen Stjerna och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung i en slutreplik i UNT.

Patrik Strömer har rätt i att det är en viktig milstolpe att färre än fem procent av befolkningen under 29 år röker dagligen. Att en viss del av befolkningen kan klassas som rökfri innebär dock inte att vi har gjort tillräckligt. Fortfarande röker var femte 17-åring i någon utsträckning, och ingen nivå av rökning är ofarlig. En cigarett räcker för att orsaka en betydande del av rökningens alla risker.

Sverige har även fått kritik av WHO för att snuset särbehandlas i tobakspolitiken. Strömer förbiser den oberoende forskning som visar att snus och nya nikotinprodukter kan bli en inkörsport till rökning och andra drogmissbruk. Riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention – som uppmanar till åtgärder för att fasa ut alla tobaksprodukter och förebygga allt nikotinberoende – och den vetenskapliga evidensen visar att den mest effektiva vägen mot att nå en rökfri befolkning är att ställa om siktet mot en helt tobaksfri generation.

Strömer vill inte enbart att Sverige ska bryta ett globalt folkhälsoavtal, utan försöker också undergräva ideella organisationers viktiga folkhälsoarbete med hänvisning till att snus är en ”privatmoralisk” fråga och inte ett samhällsproblem. Vi motsätter oss inte att rökning är det farligaste sättet att använda tobak, men det råder inga vetenskapliga tvivel om att även snus ökar risken för allvarliga folksjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa, som drabbar individen och belastar hela samhället.

Det är dags att bredda synen på tobaksbruk bortom individens val och börda. 92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren, på grund av påverkan från kompisar eller tobaksindustrins reklam. Genom att begränsa snus till en ideologisk fråga för individen försöker Strömer motarbeta statlig inblandning och reglering, samtidigt som det döljer tobaksindustrins negativa effekter på global hållbar utveckling.

Ännu finns dessvärre ingen reglering av nya nikotinprodukter som hindrar barn från att köpa nikotin. De senaste åren har tobaksindustrin kunnat locka unga genom smaktillsatser, design och reklam i sociala medier, med drastiskt ökande tobaksbruk bland unga som följd. Regeringen har nu föreslagit en ny lag för att vända denna trend, och vi uppmanar riksdagen att rösta för alla barns rätt att förbli helt tobaksfria.

Vill du hjälpa oss att förebygga allt tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.