Debatt: Stoppa tobakssmittan i skolan

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och kompisars påverkan är den vanligaste orsaken till att unga börjar. Norge, Finland och nu senast Danmark har infört en lag om tobaksfri skoltid för att stoppa tobakssmittan bland unga i skolan. Det är hög tid att svenska ungdomar får samma skydd mot skadliga missbruk. Det skriver vår generalsekreterare Helen Stjerna i en debattartikel i Mariefreds tidning

En rökfri skolgård? Trots att det är förbjudet för elever att röka inom skolans område förekommer både rökning och annat tobaksbruk på landets skolor. Lagen om rökfria skolgårdar har två stora brister som gör det svårt för skolpersonal att hindra tobaksbruk bland elever. För det första regleras enbart skolans område, och för det andra – enbart cigaretter. Det innebär i praktiken att det är okej att röka precis utanför skolområdet och att använda snus, vitt snus och e-cigaretter, oavsett plats. Hur kan Sverige år 2021 ännu tillåta att minderåriga brukar hälsoskadliga produkter i skolan?

Tobaksbruk smittar. En årlig Novusundersökning visar att kompisars påverkan är den främsta orsaken till att unga börjar använda tobak. Unga behöver skydd från sådan påverkan och stöd att stå emot, och en tobaksfri skoltid är avgörande för att motverka normalisering och grupptryck kring tobak i ungas vardag. Erfarenhet visar att rök- och tobaksfria miljöer är effektivt för att minska tobaksbruket. Sedan Sverige införde rökfria serveringar 2005 har rökningen bland vuxna nästintill halverats. Sedan Norge införde tobaksfri skoltid 2014 har andelen dagligrökande unga minskat från sju procent till 0,4 procent. Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare, vilket innebär att unga som skyddas mot tobak under skolåren sannolikt aldrig kommer att börja.

Ökande nikotinbruk. De senaste åren har rökningen bland unga varit relativt konstant, medan bruket av snus och andra nikotinprodukter ökar. Mellan 2019 och 2021 ökade bruket av vitt ”tobaksfritt” snus från sju till 16 procent. Samma år uppgav var femte ungdom att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter. Tobaksindustrin har kringgått tobakslagen med nya ”tobaksfria” nikotinprodukter för att kunna designa, smaksätta och göra reklam riktat till unga i sociala medier. För att vända trenden presenterades i våras nya lagförslag som innefattar hårdare regler kring reklam och åldersgräns för nya nikotinprodukter. En självklar följd är att även förbjuda dessa produkter i skolan.

Skolans uppdrag. Rektorer och skolledningar kan själva besluta att skoltiden på deras skola ska vara tobaksfri (stöd finns på tobaksfriskoltid.nu), men dessvärre möter vi ofta okunskap i denna fråga samt uppfattningen att lärarnas uppdrag inte omfattar tobaksprevention. Få vuxna inser att deras stöd i denna fråga kan vara avgörande för att vissa elever ska klara av skolan. Nikotin skadar ungas hjärnor och ökar risken för psykisk ohälsa, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, samt mottagligheten för andra droger. Utöver att främja elevernas välmående och prestationsförmåga i skolan, är bonuseffekten att tobaksprevention även förebygger andra missbruk. En lag om tobaksfri skoltid skulle stärka incitamenten för skolor att arbeta mer omfattande mot tobak, samt öka kunskapen om hur nikotin riskerar ungas hälsa, studier och framtid.

Barns rätt. Sveriges tobakspolitik har länge varit ett föredöme internationellt, men nu ligger vi efter på många punkter. Svenska barn och ungdomar är i dagsläget de enda i Norden som inte har en tobaksfri skoltid. Vi vädjar nu till våra politiker att prioritera barns rättigheter och reglera alla tobaks- och nikotinprodukter, med undantag för läkemedel, under hela skoltiden. 

Visa ditt stöd för barns rätt till en tobaksfri skoltid, skriv under vår namninsamling här!

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation