Debatt: Tobaksindustrin vill rekrytera användare

För att den nya tobaksstrategin ska skydda barn och unga, samt bidra till ett rökfritt Sverige, måste den baseras på oberoende forskning – inte tobaksindustrins vilseledande information. Det skriver Helen Stjerna i en debattreplik i Sydöstran.

Rökning är fortfarande ett stort problem i Sverige och kunskapen i denna fråga är bristfällig, men tobaksindustrin är den sista källan som hälsofrämjande beslut bör baseras på. Industrin försöker ständigt undergräva forskning kring tobakens skadlighet, för att istället främja information som gynnar deras intressen.

Philip Morris är inget undantag och marknadsför nya ”mindre skadliga” produkter för att vilseleda konsumenter och påverka politiker att undanta produkterna från hårdare reglering. Syftet är inte att hjälpa rökare att sluta och bidra till ett rökfritt Sverige, utan att bevara sina kunder samt underlätta rekryteringen av nya.

Tobaksindustrin ignorerar den vetenskapliga evidens som bekräftar nikotinets allvarliga hälsorisker; hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ-2, fosterskador och psykisk ohälsa. Utan forskningsbelägg framhävs inte bara att nya nikotinprodukter är mindre farliga, utan även att de hjälper rökare att sluta.

Tvärtom visar flera studier att rökare ofta adderar ännu en skadlig ovana och stärker sitt beroende. Samtidigt lockar produkterna icke-rökare, särskilt unga, och riskerar att bli en inkörsport till rökning och tyngre drogmissbruk. För att minska tobaksbruket och dess skador krävs ökad kunskap, reglering och prevention – inte fler hälsoskadliga produkter.

Idag röker 21 procent av Blekinges gymnasieelever och 14 procent snusar. Trots att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren undviker Philip Morris medvetet att nämna den minderåriga åldersgruppen – som tobakspolitiken primärt ska skydda. För att lyckas med det måste den nya tobaksstrategin utformas för att hindra tobaksindustrins strategier, såsom smaktillsatser och reklam i sociala medier, för att locka barn och unga.

För att nå målet om ett rökfritt Sverige behövs avvänjningsstöd och effektiva hjälpmedel i form av beprövade nikotinläkemedel.

Till skillnad från tobaksindustrins produkter innehåller dessa låga doser nikotin för att hjälpa användaren att trappa ned, snarare än upprätthålla beroendet. Än viktigare är åtgärder för att skydda den unga generationen som ännu inte har börjat.

Här finns ingen plats för främjande av tobaksindustrin – vars affärsidé bygger på det motsatta.

Vill du stödja arbetet för en helt tobaksfri generation? Se hur du kan bidra här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation