Debatt: Tobakspolitiken måste skydda barn och unga från att börja

Andelen tobaksbrukare bland ungdomar i Värmlands län är bland de största i Sverige. Glöm inte det när Philip Morris försöker blanda bort korten genom att i ett debattinlägg marknadsföra ”mindre skadliga” produkter, skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en replik i Värmlands Folkblad.

För att nå ett rökfritt Sverige krävs avvänjningsstöd och tillgång till beprövade nikotinläkemedel för rökare som vill sluta, men framför allt krävs tobakspolitiska åtgärder för att skydda den unga generationen som ännu inte har börjat.

Rökning är fortfarande ett stort problem i Sverige och kunskapen i denna fråga är bristfällig, men tobaksindustrin är den sista källan som hälsofrämjande beslut bör baseras på. Industrin försöker ständigt undergräva forskning kring tobakens skadlighet, för att istället främja information som gynnar deras intressen.

Philip Morris är inget undantag och marknadsför nya ”mindre skadliga” produkter för att vilseleda konsumenter och påverka politiker att undanta produkterna från hårdare reglering. Syftet är inte att hjälpa rökare att sluta och bidra till ett rökfritt Sverige, utan att bevara sina kunder samt underlätta rekryteringen av nya.

Tobaksindustrin ignorerar den vetenskapliga evidens som bekräftar nikotinets allvarliga hälsorisker; hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ-2, fosterskador och psykisk ohälsa. Utan forskningsbelägg framhävs inte bara att nya nikotinprodukter är nästintill ofarliga, utan även att de hjälper rökare att sluta.

Tvärtom visar flertalet studier att rökare ofta adderar ännu en skadlig ovana och stärker sitt beroende. Samtidigt lockar produkterna icke-rökare, särskilt unga, och riskerar att bli en inkörsport till rökning och tyngre drogmissbruk. För att minska tobaksbruket och dess skador krävs ökad kunskap, reglering och prevention – inte fler hälsoskadliga produkter.

De många tobaksbrukare som vill men har svårt att sluta behöver stöd i form av tobaksfria miljöer och hjälpmedel för att bekämpa beroendet. Till skillnad från tobaksindustrins produkter innehåller läkemedelsklassade nikotinprodukter låga doser nikotin för att hjälpa användaren att trappa ned, snarare än upprätthålla beroendet.

Andelen tobaksbrukare bland ungdomar i Värmlands län är bland de största i Sverige. Enligt CAN:s drogvaneundersökning röker cirka 28 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet, och 22 procent snusar. Trots att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren undviker Philip Morris medvetet att nämna den minderåriga åldersgruppen – som tobakspolitiken primärt ska skydda.

För att tobakspolitiken ska lyckas med att skydda barn och unga, och därmed minimera framtida skador av tobak och nikotin, måste den baseras på oberoende forskning – inte tobaksindustrins vilseledande information.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation