Debatt: Tobakspolitikens viktigaste mål är att skydda unga

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. En stark och sammanhållen reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter är nödvändig för att skydda barn och unga från att fastna i skadliga nikotinberoenden. Det skriver vår generalsekreterare Helen Stjerna i en debattreplik i Skaraborgs Allehanda.

Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, påstår att debatten om tobak och nikotin ofta felaktigt utgår ifrån att alla tobaks- och nikotinprodukter är lika farliga. Hans intention är dock inte att tillföra kunskap om tobakens olika hälsorisker, utan att förespråka en svagare reglering av snus och nya nikotinprodukter jämfört med cigaretter. Markus Lindblad förbiser det faktum att tobakspolitikens mål är att främja en hälsosam befolkning, inte att jämföra eller värdera olika skadliga ovanor.

För att avleda fokus från nikotinets verkligt farliga effekter väljer Markus att lyfta fram forskning om snusets påverkan på ämnesomsättning och hormoner i samband med måltid. Utifrån resultatet att metabolismen inte höjs dras den förenklade slutsatsen att nikotin har minimala effekter på kroppen. Markus har rätt i att cigaretter och snus medför olika risker, men det innebär inte att snus är ofarligt. Den vetenskapliga evidensen visar tydligt att allt nikotin, oavsett produkt, ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och psykisk ohälsa.

För att underminera nikotinets hälsorisker ytterligare framställs snus och nya nikotinprodukter som både rökarnas och samhällets räddning från rökningen. Tobaksindustrin hävdar ihärdigt att dessa produkter fungerar som effektiv rökavvänjning, medan oberoende forskning tvärtom visar att försök till rökstopp med hjälp av exempelvis e-cigaretter oftare leder till ett skadligt blandbruk. Dessutom visar studier att snus och nya nikotinprodukter kan bli en inkörsport till nikotinberoende, tobaksrökning och andra drogmissbruk bland unga.

Den ”skademinimeringsprincip” som tobaksindustrin förespråkar är primärt en strategi för att förbättra sitt rykte och möjligheterna att öka sin försäljning. Samtidigt som Markus Lindblad argumenterar för att fler länder borde följa Sveriges valda väg; att premiera snuset, ökar bruket av både snus och nya nikotinprodukter drastiskt bland svenska ungdomar. Över 30 procent har använt någon tobaks- eller nikotinprodukt innan de har tagit studenten. Tobaksindustrin hävdar att de enbart riktar sig till vuxna, men är fullt medveten om att nio av tio bland både snusare och rökare börjar i tonåren eller ännu tidigare. Skademinimeringsagendan syftar i själva verket till att motarbeta politiska åtgärder som hindrar industrins nyrekrytering av kunder bland barn och unga.

Vi instämmer med Markus om att politikerna måste göra mer för att minska och förebygga den livsfarliga tobaksrökningen, men lösningen är inte att bli mer tillåtande mot andra skadliga produkter. En konsekvent och strikt reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att använda eller byta produkt, men skyddar barn och unga från att börja.

Vill du stödja vårt arbete för tobaksfria barn och unga? Bli månadsgivare eller bidra på annat sätt här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation