Debatt: Vilseledande information från tobaksindustrin

Att jämföra snus med cigaretter och därefter likställa snus med livsmedel syftar enbart till att undergräva all vetenskaplig evidens, skriver A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna i en debattreplik i Altinget.

Bruket av snus och nya nikotinprodukter ökar kraftigt bland svenska ungdomar, och samtidigt ökar även rökningen. 62 procent av eleverna i gymnasiet har använt någon form av tobak och utsätts nu för nikotinets alla hälsorisker i form av hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, och psykisk ohälsa.

Patrik Strömer hävdar att snuset ligger bakom Sveriges låga andel rökare jämfört med övriga EU, men det krävs ingen djupdykning i historia eller forskning för att motbevisa detta påstående. Dagens låga nivåer av dagligrökning bland vuxna beror på årtionden av tobaksförebyggande insatser och ökad reglering. Exempelvis har rökningen halverats sedan rökfria serveringar infördes 2005, och minskat ytterligare efter att även uteserveringarna blev rökfria 2019.

Patrik Strömer tillämpar en av tobaksindustrins äldsta strategier genom att sprida vilseledande information om tobakens skador. Han lyfter fram de hälsorisker som enbart är förknippade med cigaretter för att avleda fokus från de risker som alla tobaks- och nikotinprodukter har gemensamt. Att jämföra snus med cigaretter och därefter likställa snus med livsmedel syftar enbart till att undergräva all vetenskaplig evidens som visar att nikotin ökar risken för allvarliga sjukdomar och förtida dödsfall.

Kommuner och skolor har problem

Till skillnad från tobaksindustrin blundar vi inte för sammanställningen av den oberoende evidens som visar att dessa produkter inte fungerar som effektiv rökavvänjning. Tvärtom leder försök till rökstopp med hjälp av andra tobaks- eller nikotinprodukter ofta till ett blandbruk med ett kraftigare nikotinberoende och fler hälsorisker som resultat. Dessutom riskerar dessa produkter att bli en inkörsport till nikotinberoende bland unga, som senare löper ökad risk att börja röka och missbruka andra droger. Ett flertal undersökningar visar att kommuner och skolor som har stora problem med snus eller e-cigaretter även har problem med vanlig rökning.

Genom att jämföra nikotinbruk med att sporta, cykla eller ha sex vill Patrik Strömer normalisera snusandet som ett medvetet val hos vuxna individer med utvecklad förmåga att bedöma risker. Problemet är bara att extremt få vuxna gör ett medvetet val att börja röka eller snusa. Fler än nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, och sällan av egen fri vilja utan på grund av grupptryck och tobaksindustrins manipulativa marknadsföring.

Utvecklingen går åt fel håll

Förra året infördes hårdare regler för ”tobaksfria” nikotinprodukter, och Patrik Strömer menar nu att tillverkarna gör allt som kan förväntas genom krav på åldersgräns, hälsovarningar och innehållsförteckning. Den del av lagen som säger att reklamen inte får riktas till unga under 25 år, och som tobaksbolag bryter mot gång på gång, nämns dock inte. Ett flertal rapporter och konkreta exempel visar att tobaksindustrin ogenerat fortsätter att rikta sin reklam och erbjudanden om gratis smakprover till minderåriga i sociala medier.

I dagsläget går utvecklingen åt fel håll med ett växande tobaksbruk bland unga, och frågan är vad av detta vi kan vara stolta över? Tobaksindustrins aggressiva reklam i kombination med våra politikers oförmåga att agera tillräckligt snabbt och med tillräcklig kraft, har tagit oss hit. Att 62 procent av gymnasieeleverna har använt cigaretter, snus eller e-cigaretter är inget annat än ett misslyckande. Nu är det hög tid att svenska politiker står upp för barn och ungas hälsa i stället för ökad snusförsäljning.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland barn och unga? Stöd vårt arbete här.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation