Det vita snuset gör barn till nikotinister

2016 lanserade Swedish match sitt första vita snus. Att kalla sina nya nikotinprodukter för tobaksfria gjorde det möjligt att kringgå all den lagstiftning som byggts upp under decennier för att skydda barn och unga från tobak. Sedan dess har samtliga stora tobaksbolag lanserat sitt vita snus och bruket ökar lavinartat bland ungdomar.

Succén har nu även resulterat i att Philip Morris lagt ett bud på Swedish Match. Swedish Match VD verkar inte reflektera över barn och ungas hälsa på vägen till banken. I stället menar han att syftet är att hjälpa rökare att byta till snus. Oberoende forskning visar dock att bland personer som använder snus eller e-cigaretter är det fler som med tiden även börjar röka.

Att helt tobaksfria barn och ungdomar lockas in i ett skadligt, och i värsta fall livslångt, nikotinberoende är fullständigt oacceptabelt.

Utöver att vara starkt beroendeframkallande medför nikotin även en lång rad allvarliga hälsorisker, och att nikotinet framställs av tobak är det få som känner till. Tobak som i hög utsträckning framställs med allvarliga människorättskränkningar, barnarbete, miljöförstöring och massiv avskogning som följd.

Vår generalsekreterare Helen Stjerna tillsammans med docent Louise Adermark och hjärtläkare Magnus Lundbäck uppmanar alla som värnar om nästa generations hälsa och en hållbar framtid att:

  • Avstå från alla former av tobak eller åtminstone inte använda det öppet framför barn och unga.
  • Avstå från att köpa ut eller bjuda kompisar och minderåriga.
  • Avstå från alla former om samarbeten med tobaksindustrin.
  • Skriv under för en tobaksfri skoltid.
  • Avyttra alla eventuella aktieinnehav i samtliga tobaksbolag.

Läs hela debattartikeln här.