Debatt: Dubbla priset på snus och förbjud reklamen

A Non Smoking Generation i Expressen

30 november publicerade Expressen en replik på en debattartikel av Christofer Fjellner (M), som skrev att ”EU-domstolens beslut om snuset hotar folkhälsan i unionen”. Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, svarade:

”Att Sverige har den lägsta frekvensen av tobaksrelaterad dödlighet i Europa är knappast snusets förtjänst som Christofer Fjellner (M) påstår. A Non Smoking Generation har arbetat för att skydda barn och unga från tobak i snart 40 år och den svenska folkhälsan är ett resultat av både myndigheters och civilsamhällets idoga arbete för en ökad tobakskontroll.

Unionens folkhälsa och vår planet behöver knappast fler tobaksprodukter. Det är glädjande att EU står fast vid snusförbudet och nästa regering bör följa exemplet och förbättra den svenska lagstiftningen på en rad olika punkter för att skydda nästa generation från ett livslångt, dyrt och hälsoskadligt nikotinberoende. ”

Läs hela repliken här.