En miljon röster för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa

De europeiska organisationerna European Network for Smoking and Tobacco Prevention och No Fumadores har tillsammans med organisationer från 15 europeiska länder initierat ett EU-projekt för att samla in en miljon röster för en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa. A Non Smoking Generation har fått huvudansvaret att driva projektet och namninsamlingen i Sverige.

Organisationer från Belgien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien och Sverige har samlats för att påkalla politikernas uppmärksamhet om hur skadligt tobak och nikotinprodukter är, och hur viktigt det är att sätta de europeiska medborgarnas hälsa samt vår miljö framför tobaksindustrins vinstintressen.

I Sverige har stiftelsen A Non Smoking Generation tagit ansvaret för att samla in svenska underskrifter och tillsammans med organisationerna Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden, Tobaksfakta och Riksförbundet VISIR arbetar de nu för att sprida budskapet och uppmana alla svenska EU-medborgare att skriva under.

– I vår senaste Novusundersökning ser vi ett starkt stöd för fler tobaksfria miljöer och en helt tobaksfri generation. 64 procent av de unga respondenterna är för att sätta ett slutdatum för all försäljning av tobak till nästa generation. Nu hoppas vi att alla svenska EU-medborgare tar chansen att göra sin röst hörd i den här viktiga frågan, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Idag, den 26:e januari, lanseras den namninsamlingssida där samtliga röstberättigade EU-medborgare kan gå in och skriva under för ett tobaksfritt Europa. När initiativet har samlat in en miljon röster påbörjas en process som resulterar i att EU-kommissionen föreslår ett antal åtgärder som svar på medborgarinitiativet. Om kommissionen anser att ny lagstiftning krävs kommer den att utarbeta ett formellt förslag för detta. När förslaget har antagits av kommissionen överlämnas det till Europaparlamentet och EU-rådet (eller i vissa fall endast till rådet), som kommer att behöva anta det för att det ska bli lag.

Medborgarinitiativet består av sex punkter med förslag på insatser som kan rädda framtida generationer från att fastna i ett skadligt tobaksberoende:

  1. Skapa en första tobaksfri generation i Europa till 2030, genom att stoppa försäljningen av tobak och nikotinprodukter till medborgare födda 2010 eller senare.
  2. Inför tobaksfria stränder för hälsosamma och miljömässigt hållbara miljöer.
  3. Inför tobaksfria nationalparker för minskad nedskräpning och risk för bränder.
  4. Inför fler tobaksfria miljöer, särskilt där minderåriga personer vistas ofta (skolor, parker, simbassänger, sportevenemang och -center, shower och restaurangers terrasser).
  5. Eliminera alla former av tobaksreklam, särskilt dold reklam genom influencers och produktplacering i sociala medier.
  6. Finansiera FoU-projekt för sjukdomar orsakade av tobaksanvändning för att förbättra deras prognos och göra dem botbara.

Skriv under här och glöm inte att dela i sociala medier. 

 

Organisationer och kontaktpersoner i Sverige:

A Non Smoking Generation

Helen Stjerna, generalsekreterare

Tel: +46-733-393644

Astma- och Allergiförbundet

Karin Neuhaus, generalsekreterare

Sakkunnig kontaktperson: Marie-Louise Luther +46-8-506 28 211

Hjärt-Lungfonden

Kristina Sparreljung, generalsekreterare

Sakkunnig kontaktperson: Anette Jansson +46-708-544247

Tobaksfakta

Lena Sjöberg, ordförande

Tel: +46-706-636834

Riksförbundet VISIR

Agneta Alderstig, förbundsordförande

Tel: +46-31-971294