Inspirationsevent i Haparanda

Inspirationsevent Haparanda med elever

Tisdag 18 december var A Non Smoking Generation i Haparanda för att anordna två inspirationsevent i samverkan med kommunen. Syftet var att belysa tobakens inverkan på människor och miljön för att stärka det tobaksförebyggande arbetet riktat till barn och unga. Eventen riktade sig till elever och personal från högstadie- och gymnasieskolor, samt till de som arbetar med folkhälsan i kommunen och regionen.

9 av 10 tobaksbrukare börjar innan de har fyllt 18 år. A Non Smoking Generation vill skapa ett samhälle fritt från tobak och arbetar för att förebygga tobaksbruk bland Sveriges barn och unga. Nu har organisationen varit i Haparanda för att stödja kommunens arbete för barns hälsa. Totalt deltog cirka 600 elever från tre olika högstadieskolor och ett gymnasium under eventen.

Inspirationseventen belyste tobak ur flera viktiga perspektiv – med fokus på hälsa och hållbar utveckling. Vi ville ge ungdomarna starka argument för tobaksfrihet, engagera skolorna i tobaksförebyggande arbete, och motivera vuxna att ta större ansvar för barns hälsa både i Sverige och andra länder.

–       Dagens unga är djupt empatiska och medvetna om sin omvärld. Vi belyser hur tobaksindustrin utnyttjar barnarbete och förstör vår miljö, vilket vi vet är information som kan vara avgörande för att unga ska välja att avstå tobak. Det globala perspektivet kan också ge vuxna nya infallsvinklar till arbetet mot tobak, sa Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Eventen baserades på våra projekt Tobaksfri skoltid samt föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” från projektet Tobaksbarn. Vi presenterade även Novusrapporten Stödet brister och rapporten Den Stora Tobakslögnen om vår studieresa till Malawi. I slutet av eventen välkomnades även kommunpolitikern Marléne Haara upp på scenen för att berätta om folkhälsoarbetet i Haparanda stad.

Stort tack till alla deltagare som bidrog till en lyckad dag fylld av engagemang och viktiga kunskapsutbyten!

 

Inspirationsevent Haparanda publik