Kampanj för tobaksfri skoltid

Rökning smittar. Nio av tio ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation. 2018 års tobaksfria vecka är startskottet för en kampanj som syftar till att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa smittspridningen bland våra barn.

A Non Smoking Generation är en av organisationerna i Tobaksfakta som står bakom kampanjen. Syftet är att nå ut till föräldrar, politiker och skolor med budskapet om att det är hög tid att ta tag i tobaksfrågan. Barns hälsa är vuxnas ansvar, och barn och unga behöver tobaksfri skoltid för att få stöd till att välja att avstå tobak.

Vi intervjuade 20 ungdomar om deras syn på tobaksbruk. Detta har resulterat i en kampanjfilm som kommer synas på TV i kanal 5 och på många håll i sociala medier.

Om ni håller med, skriv under namninsamlingen på tobaksfriskoltid.nu och sprid budskapet vidare!

Kampanjens budskap:

  • Lagstifta om tobaksfri skoltid!
  • Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter.
  • Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv.