Debatt: Lagstifta om tobaksfri skoltid

Generalsekreterare Helen Stjerna

Rökning smittar. Nio av tio ungdomar säger att kompisars påverkan är främsta orsak till att börja röka. Det visar den senaste mätningen av ungdomars attityder till tobak som gjorts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation. Det skriver representanter för fyra organisationer i en debattartikel i Upsala Nya Tidning för att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa smittspridningen bland våra barn.

Utdrag ur artikeln:

Otillräcklig lagstiftning. 1994 infördes lagen om rökfri skolgård och sedan dess har rökrutorna i praktiken flyttat från någon undangömd del av skolgården till skolans entré där vi inte sällan möts av både askkoppar och meddelanden om var det går bra att röka. För många innerstadsskolor som helt saknar skolgård betyder det i praktiken att eleverna röker fritt direkt utanför dörren. Övrig tobak som snus och e-cigaretter regleras över huvud taget inte i lagen, trots att dessa produkter kan innehålla tio gånger mer nikotin än vanliga cigaretter.

Skolan är en riskmiljö. Rökningen har minskat generellt bland vuxna i samhället, men inte bland barnen i skolan.

Mer än 30 procent av alla elever i årskurs två på gymnasiet använder nikotin och användandet av e-cigaretter ökar lavinartat i årskurs nio.

Lagen om rökfria skolgårdar är otillräcklig och gör det svårt för skolpersonalen att skydda eleverna från tobaksbruk. Över 200 kommuner i Sverige har infört rökfri eller tobaksfri arbetstid för sina anställda, men de allra flesta barnen saknar likvärdigt skydd under skoltiden.

Om lagen i stället reglerade skoltiden och inkluderade samtliga tobaksprodukter skulle den kunna skydda alla de barn som ännu inte börjat och hjälpa alla de som vill men har svårt att sluta på grund av att kompisar röker eller snusar på rasten. Det kanske tydligaste exemplet på hur smittsamt tobaksbruket är att vi nästan halverat antalet vuxna rökare sedan vi införde rökfria serveringar 2005.

Åtta av tio unga vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna trycket att börja.

Vårt förslag:

• Lagstifta om tobaksfri skoltid!

• Inför krav på att utbilda om tobakens hälsoeffekter.

• Inför krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läs hela debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

Om du stödjer förslagen, skriv under på tobaksfriskoltid.nu.