Debatt: Lagstiftningen släpar efter och riskerar ungas hälsa

Artikel i GP

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation, och Louise Adermark, Sahlgrenska Akademin, skriver i en debattartikel i GP:

Nya ”tobaksfria” produkter lockar allt fler ungdomar att använda nikotin. Trots att nikotin är ett potent gift som ger kroniska skador tillåts dessa produkter med spännande smaker att marknadsföras och säljas som godis, helt utan tillståndsplikt och ålderskontroll på internet. Samtidigt visar nya alarmerande siffror att ingående information om tobak blir alltmer sällsynt i skolan. Politikerna måste agera för att förbättra lagstiftningen och skydda våra barn.

Förslag till åtgärder för att begränsa nikotinets skadeverkningar:

  •  Lag om tobaksfri skoltid.
  •  Tillståndsplikt och skärpt ålderskontroll vid försäljning, även internetförsäljning.
  •  Förbjud smaker och design som lockar barn.
  •  Höjd tobaksskatt och införd hållbarhetsskatt.

Läs hela debattartikeln här.