Ny Novusrapport: Stödet brister

Novusrapport bild

En ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation visar på en alarmerande utveckling: Allt fler unga flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att börja röka och andelen ungdomar som har fått ingående information om tobak i skolan har minskat markant. Allt färre får också det stöd man behöver från sina föräldrar i den här frågan.

För tredje året i rad har Novus, på uppdrag av A Non Smoking Generation, genomfört en undersökning om ungdomars attityder till tobak. Precis som i föregående års undersökningar anger nio av tio 14-18-åringar kompisars påverkan som främsta anledning till att man börjar röka. Åtta av tio anger också viljan att passa in och tillsammans visar det tydligt att rökning smittar.

Näst efter grupptrycket var psykisk ohälsa den enskilt största anledningen till att man börjar röka. Särskilt bland flickor i åldersgruppen 14-18 år. Där var det 66 procent som angav psykisk ohälsa som trolig anledning. Det är en ökning med elva procentenheter sedan föregående års mätning.

Undersökningen visar också att bara fyra av tio 14-18-åringar hade fått ingående information om tobak i skolan. Det är en minskning med nio procentenheter sedan 2017 års mätning. Detta i kombination med att rökningen är utbredd på skolgårdarna, gör skolan till en riskmiljö. Åtta av tio elever vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa känna grupptrycket att börja röka eller snusa.

40 procent av ungdomarna ansåg också att bristande stöd från föräldrar är ett möjligt skäl till att börja röka. Samtidigt visar undersökningen att närmare åtta av tio anger att deras föräldrar pratat lite eller inte alls med dem om tobak. Även här går utvecklingen åt fel håll.

– Det är skrämmande att skolan är en av de platser i vårt samhälle där det röks mest säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation. – Utöver ett krav på tobaksfri skoltid borde det också finnas ett krav på undervisning om tobak. De barn som inte får informationen hemma måste få den i skolan.

Undersökningen visar också på stor osäkerhet i allmänhetens kunskaper om tobak. Bara sex procent uppgav att de känner till att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

– Att så få känner till nikotinets effekter på hjärnan är särskilt oroväckande när nya nikotinprodukter ständigt introduceras på marknaden. Nikotin ökar även risken för depression och med tanke på hur stor andel som angav psykisk ohälsa som anledning till att börja röka måste vi snabbt öka kunskaperna på det här området, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Läs hela rapporten här.